Vrije Universiteit profilering en werving

Vrije Universiteit profilering en werving

Profilering en werving

TOTAL & VU

Sinds jaar en dag werken we met de VU aan profileringstrajecten en wervings- campagnes vanuit de propositie ‘VU is verder kijken’ Daar zijn we trots op, VU behoort immers tot de topuniversiteiten van Nederland, zowel in onderwijs als onderzoek. Recente projecten die we samen met VU hebben uitgevoerd:

  • herpositionering en introductiecampagne voor de VU Letteren-faculteit
  • redactieformat voor VU Alumni magazine (online)
  • digitale strategie VU (in ontwikkeling)

VU Bachelor-oriëntatieplatform: voor Screenagers

Alles wat we voor en met de VU doen, is voor 1 doelgroep: ambitieuze Vwo'ers die graag ‘verder kijken’. Dit platform is op maat gemaakt voor hen. Het gaat uit van het ‘mobile first’-principe, omdat de doelgroep nu eenmaal online leeft. Ze heten niet voor niets ‘Screenagers’.

Total tekent voor design (incl. fotografie) en contentcreatie, en in het verlengde hiervan voor de nieuwe styleguide & schrijfwijzer voor VU.nl. Om het platform optimale conversie te laten genereren (aanmelden voor Open Dag en inschrijven), hebben we een nieuwe set call to action-buttons ontwikkeld, de teksten geschreven op basis van Keyword Intelligence Onderzoek en een Google AdWords-campagne helpen opzetten.

1 doelgroep: ambitieuze VWO’ers, een doelgroep die online leeft.

Resultaat Bacheloropleidingenplatform
(1e kwartaal 2016)
t.o.v. de Bachelor-omgeving op VU.nl

- ca. 50% lagere bounce rate
- ca. 60% stijging direct bezoek
- ca. 40% langer verblijf op pagina’s 

Shia Liem, Senior Communicatieadviseur VU

“Ik ben bijzonder blij met de vernieuwingsslag die we samen hebben gemaakt, in relatief korte tijd. We hebben nu een conversieverhogende, responsive site waarmee we de doelgroep optimaal kunnen bedienen. Er staat een mooie basis, waarmee we ook een Masteropleidingenplatform kunnen realiseren. In het verlengde hiervan: Total’s meerwaarde is dat ze ons continu voeden met Next Step-scenario’s. Die betrokkenheid waarderen we zeer, al langer dan vandaag."

Ontwikkel je visie als jurist

Wervingscampagne die we februari 2016 uitrolden voor de faculteit Rechtsgeleerdheid, gericht op een kleine, moeilijk te bereiken doelgroep: Vwo'ers die jurist willen worden vanuit een maatschappelijke drijfveer. Ga d'r maar aan staan: een profilerende én wervende opgave inéén. We hebben dan ook zwaar online geschut ingezet: Youtube indisplay video's en Facebook video ads, getarget op jongeren in 3 provincies. Daarnaast hebben we - uiteraard - ook gezorgd voor een triggerende interne campagne-lancering om de 250 faculteitsmedewerkers te engageren, en hebben we Open Dag-communicatiemiddelen gemaakt op basis van het campagneconcept.

YouTube
en Facebook video ads, getarget op jongeren in
3 provincies

Thematische profilering VU

In het VU-meerjarenplan 2015-2020 zijn de maatschappelijke missie, visie en ambitie met betrekking tot onderwijs en onderzoek vertaald naar 4 overkoepelende profileringsthema's: Human Health & Life Science, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Tezamen versterken ze de komende jaren de communicatie (werving en profilering) van de faculteiten en opleidingen.

Total tekent voor zowel de visuele identiteit als diverse middelen, waaronder het instellingsplan, de introductie- campagne en de Campus-tentoonstelling.
O ja, en het 135-jarig Lustrum-logo.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Total Identity

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor Vrije Universiteit profilering en werving 

Martijn Arts

Creatief strateeg
T +31 20 750 9425

Dennis Glijn

Strategy director
T +31 20 750 95 74