Verslag achtste Kennisdag

Verslag achtste Kennisdag

Een traditie in wording

We kunnen weer terugkijken op een mooie Kennisdag, zowel inhoudelijk als qua zeilweer. Thema: Mobile & Service - hoe service je de mobiele mens. Dank aan de gastsprekers voor hun inspirerende presentatie: Arno Fidder (SmartSpotter),Gerald van Engelen (Framez), Edwin de Ron (Rabobank), Floor Waalkens (BoerCroon), Erik (Mobi-Q), Maarten den Braber (Mister Quantified Self) en René RepkoDank ook aan collega's Martijn Arts en Ruud Burger, en stagiaire Alice van den Hout voor hun bijdrage. En niet in de laatste plaats dank ook weer, voor de achtste keer: Leon Verraes van zeetjalk De Titaan (en zijn bemanning).

Next Boarding: mei 2014, hou onze site in de gaten. 

Voor meer foto's ga naar ons Flickr channel.

Hiernaast de uitkomsten van de mobiele enquête aan boord.

Nog even de urgentie van het thema op een rijtje: 

 • 53% consumenten vergelijkt prijzen op mobile device
 • 57% zoekt openingstijden via mobile device
 • 39% zoekt aanbiedingen
 • 58% zoekt naar locatiegegevens
 • 50% Nederlanders heeft smartphone
 • mobile: sterkste stijger in marketingactiviteiten in NL 
 • top-100 NL marketeers: mobile heeft grootste groeipotentieel 

Ergo, mobile marketing (en service design) is een perfectie manier om:  

 • in te spelen op het snel veranderend consumentengedrag 
 • bestaande relaties te bevorderen 
 • nieuwe relaties aan te gaan
 • aan merkenbouw te doen

Inzicht om mee aan wal te nemen: 

 • een sterke online / mobiele strategie komt voort uit een sterke langetermijnvisie.