Storytelling

Ontwikkeling van de corporate story

Communicatief maken van de uitgangspunten
In het gevecht om de juiste marktpositie, de aandacht van de klant en het commitment van de stakeholder staan organisaties niet alleen voor een 'communicatieve' opgave, maar ook voor een 'visionaire' opgave. Organisaties zullen de komende jaren meer dan ooit hun toekomstige rol in de samenleving moeten waarmaken. Daarvoor moet het organisatie-idee voldoende energie en kracht in zich hebben om een ‘zwaan-kleef-aan’-effect te realiseren. De argumentatie die deze visie aannemelijk maakt, en die beleidsmatige keuzes acceptabel maakt, moeten helder worden verwoord en vervolgens actief worden uitgedragen in alle voorkomende marketingmomenten en communicatiemiddelen. Alleen zo zullen gestelde doelen bereikt worden. Een corporate story voorziet in deze ambitie.

Doelstellingen van de corporate story

 • De corporate story creëert gemeenschappelijke vertrekpunten voor alle communicatiemomenten richting alle stakeholdergroepen;
 • De corporate story kan worden naverteld. Medewerkers verbinden daarbij het why, how, what, who & when, in het licht van het verleden, het heden en de toekomst


Vereisten voor
een effectieve corporate story

De corporate story dient zodanig geschreven te worden dat er een compact en aannemelijk verhaal over de organisatie ontstaat dat in alle opzichten een wenkend en aantrekkelijk perspectief laat zien.corporate story identity total
Als voorbeeld de structuur van een op verandering gerichte corporate story.
Vanuit herkenning (zoals men nu het bedrijf kent en het historisch kader) wordt de verandering onderbouwd.
De corporate story informeert niet alleen, maar motiveert ook tot de nieuwe koers.


Stappenplan

De ontwikkelstappen voor een corporate story zijn:

 1. Vaststelling doel en scope;
 2. Ontwikkeling outline;
 3. Deskresearch, interviews, tekstontwikkeling;
 4. Sheetpresentatie corporate story (short copy);
 5. Corporate story in woord (long copy) en beeld.


Functies

 • Verbinden van mensen: je deelt iets met elkaar waardoor je graag samen aan succes werkt;
 • Maatschappelijke context bieden: het is de moeite waard om bij deze organisatie te werken;
 • De rode draad zichtbaar maken: de bewegingen van de organisatie zijn antwoord op een steeds veranderende omgeving;
 • De logica van ontwikkelingen tonen: nieuw beleid is altijd een volgende stap op basis van opgedane ervaringen;
 • De corporate values expliciteren: mensen delen een aantal diepere waarden die de organisatie tot dé organisatie maken;
 • Enthousiasmeren en motiveren: in de story ontstaat een overzichtelijke werkelijkheid die inspireert;
 • Het identiteitsproces aanjagen: zowel inhoudelijk als procesmatig veroorzaakt de story een vliegwieleffect.
Contact: 
Wilt u meer weten over 'Storytelling', neem dan contact met ons op: 

Hans Brandt

Marketing strategist
T +31 20 750 95 65