Stedin Meetbedrijf

Achtergrond

Stedin Meetbedrijf is onderdeel van de Eneco Group en een dochteronderneming van Stedin Netbeheer. Als zelfstandig meetbedrijf in de energiesector verzorgt Stedin de meetdiensten voor grootverbruikaansluitingen bij 16.000 zakelijke klanten.

Vraag aan Total

De energiemarkt is complex. Zaak is dus dat Stedin het haar klanten zo gemakkelijk mogelijk maakt. Vraag: hoe kunnen we dit bereiken, mede door onze state of the art-meettechnieken te benutten?

Aanpak & uitvoering

Onze aanpak: verrassende communicatieconcepten koppelen aan intelligent service-design. Via innovatie-werksessies hebben we eerst user scenario's ontwikkeld om vervolgens tot 19 ideeën voor business cases te komen. Hiervan zijn er 4 uitgewerkt tot concept, waarvan er op hun beurt 2 zijn uitgewerkt tot demo en 2 tot werkend prototype.

Meer Meters Maken

Het belangrijkste prototype 'Meer Meters Maken' gaat uit van het feit dat er nu ruimte is in de agenda's van de 60 Stedin-monteurs. Idee is om een adhoc-planningsysteem te ontwikkelen waarmee monteurs meer meters kunnen plaatsen in dezelfde tijdspanne. Een processlag dus, plus een voorsprong op de 'next step': de ontwikkeling van een 'Mijn Planning'-app voor de monteurs, zodat de plan-afdeling kan worden afgeslankt. Prognose: een structurele bezuiniging 285 duizend euro op jaarbasis.

Tesla Safety Program

Loyaltyprogramma voor topklanten, dat besparing stimuleert:  

Hoe minder kWh u verbrandt
hoe meer kilometers u mag vreten
in deze Tesla - Special Stedin Edition

Safety Leaderboard App

Voor deze 'beparingscompetitie'-app is inmiddels een demo ontwikkeld die continu de top 3-bespaarders toont in combinatie met hun kWh-safety score. De Safety Leaderboard App is gekoppeld aan het Tesla Safety Program.  

Stedin Insights

Stedin meetbedrijf heeft een grote hoeveelheid data die beter kan worden benut. Met het online publiceren van mooie thematische 'big datavisuals' kan Stedin zich profileren als thought & expertise leader. Win-win: media-aandacht en (online) zichtbaarheid, en er ontstaat een leercurve om data commercieel aan te bieden.

Meerwaarde

Op deze wijze ontstaat een continu innovatieproces en komt Stedin sneller tot concrete, effectieve business cases, die dankzij het doorontwikkelen van prototypes en demo's snel kunnen worden opgestart.  

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor Stedin Meetbedrijf  

Martijn Arts

Creatief strateeg
T +31 20 750 9425