Spaarne Gasthuis

Op 22 maart 2015 was het ontstaan van Spaarne Gasthuis in Haarlem een feit. Een samensmelting van twee ziekenhuizen met een gedeelde levensader: het Spaarne.

Het gasthuys van toen is de pijler waarop het nieuwe gasthuis voortbouwt: meer dan topzorg bieden vanuit een eeuwenoude traditie van naastenliefde en gastvrijheid. Ruim 4500 zorgprofessionals bedienen voortaan 'dichtbij huis' alle inwoners van de regio Haarlem

Vraag aan Total

Spaarne Gasthuis vroeg Koeweiden Postma een nieuwe visuele identiteit te ontwikkelen. In het verlengde hiervan kreeg Total Active Media de vraag om een verandercommunicatieprogramma te ontwikkelen dat medewerkers en patiënten meeneemt in het nieuwe verhaal van Spaarne Gasthuis.

Aanpak & uitvoering

Sinds 22 maart is de nieuwe huisstijl in gebruik. In het logo is de rivier het Spaarne te zien en een heldere verwijzing naar het trapgeveltje van het St. Elisabeth's Gasthuis, en daarmee naar de rijke historie die begon in 1581. Het logo is daardoor nieuw en vertrouwd tegelijk. De kleuren verwijzen naar de lucht, het gras, de zee en het groene karakter van de regio. Ze benadrukken ook dat het Spaarne gasthuis veel belang hecht aan duurzaamheid.

Het communicatieconcept 'Te gast in elkaars leven' verwijst naar de traditie van gastvrijheid en naastenliefde. Als start van het programma hebben we middelen gemaakt die deze propositie vanuit gepersonaliseerde perspectieven uit de doeken doet voor medewerkers, patiënten, stakeholders en partners. Patiënten worden logischerwijs ontvangen als 'gast'. Zo werd 22 maart jongstleden op de afdeling Verloskunde de eerste 'nieuwe gast' verwelkomd. Op Spaarnegasthuis.nl hebben 'gasten' toegang tot hun dossier en kunnen ze online afspraken plannen en artsen consulteren. En in de loop van 2015 wordt een publiekscampagne uitgerold met 'echte gasten' in de hoofdrol.

Meerwaarde

Het nieuwe verhaal is dankzij de integrale, programmatische aanpak zo goed geland bij medewerkers als patiënten dat nu concreet een internal branding-traject kan worden gestart waarin trots gastheerschap en gastvrouwschap nog meer het verschil gaan maken voor de gasten.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Koeweidenpostma

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor Spaarne Gasthuis 

Dennis Glijn

Strategy director
T +31 20 750 95 74

Fleur Schrader

Client manager campaign
T +31 20 750 95 41