SANQUIN, WORLD BLOOD DONOR DAY 2016

SANQUIN, WORLD BLOOD DONOR DAY 2016

Share life, give blood. Een wereldwijde bedankcampagne voor bloeddonors.

Wereld Bloeddonordag

14 juni is door de World Health Organization uitgeroepen tot Wereld Bloeddonordag. Nederland was er in 2016 gastheer van. In opdracht van Sanquin en de WHO heeft Total Active Media voor dit evenement een campagne ontwikkeld waarmee wereldwijd alle bloeddonors zijn bedankt voor hun onbaatzuchtige hulp en waarmee aandacht is gevraagd voor het belang van een goede bloedvoorziening.

De campagne

Wereldwijd danken miljoenen mensen hun leven aan een bloeddonor en ze kennen degene niet die hen heeft gered. Maar stel je nu eens voor dat je wel weet wie het was. En dat je hem of haar op straat tegen komt. Wat gebeurt er dan? Het kan niet anders of dit levert een magische ontmoeting op. Een anoniem maar tegelijkertijd intiem moment tussen iemand voor wie bloed van levensbelang was en een ander die het belangeloos heeft gegeven. Dit werd de boodschap van een drietal commercials die wereldwijd zijn ingezet en doorvertaald naar andere middelen als print (posters), pennen, t-shirts, mokken, spandoeken, banieren en allerlei soorten banners voor alle commerciële en sociale online media. 

Campagne statement

De campagnedragers zijn in veel talen ter beschikking gesteld aan de bloedvoorzieningsorganisaties in de wereld. De campagne is online van karakter. Omdat het thema veel ‘gunfactor’ heeft, is het mogelijk om via een uitgekiende social mediastrategie veel mensen te prikkelen om hem te delen. Zo is een groot bereik gerealiseerd. Via de Twitter en Facebook netwerken van de bloedvoorzieningsorganisaties en hun partners. In Nederland gaf een speciale editie van het digitale donormagazine Gul een extra impuls. Daarin zijn de 370.000 donors bedankt met de campagne. En natuurlijk zijn ze opgeroepen om deze vooral ook te delen met de eigen sociale netwerken. Als laatste is de zichtbaarheid van de campagne verder vergroot met gerichte media-inkoop en is het momentum optimaal benut door actief donors te werven. Een actief persbeleid zorgde voor een unieke hoeveelheid media-aandacht voor de dag, de campagne en het evenement.

Koninklijk startschot

Het startschot voor Wereld Bloeddonordag werd gegeven in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam door Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander wiens komst veel PR waarde veroorzaakte.

Doelen en resultaten

Alle donors in Nederland bedanken

Via de media van Sanquin en alle media-aandacht op Wereld Bloeddonordag is het niet meer dan redelijk om aan te nemen dat ze vrijwel allemaal zijn bereikt.

Heel Nederland bereiken met de boodschap

De campagne leidde tot overweldigende aandacht in de media waardoor er 134 miljoen contacten zijn veroorzaakt met een mediawaarde van € 7.500.000,–.

5.000 donors werven

Er zijn uiteindelijk meer dan 10.000 donors geworven.

Zoveel mogelijk mensen in de wereld bereiken met de boodschap

Met een vergelijkbare strategie als in Nederland zijn er wereldwijd uiteindelijk circa 600 miljoen contacten met de campagne veroorzaakt.

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor SANQUIN, WORLD BLOOD DONOR DAY 2016 

Dennis Glijn

Strategy director
T +31 20 750 95 74

Fleur Schrader

Client manager campaign
T +31 20 750 95 41