Samen Brandveilig

Samen Brandveilig

Interne en publiekscampagne Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, is ontstaan uit de 13 korpsen van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het korps, bestaande uit zo'n 550 mensen, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

Achtergrond

Brandweer Gooi en Vechtstreek weet veel over de risico’s in haar regio op het gebied van brand. De basis hiervoor is de grote kennis waar de organisatie over beschikt op het gebied van de brandgevaren die schuilen in specifieke locaties, objecten en situaties. Het enige dat ontbrak was de menselijke component. Wie zijn de risicogroepen en waar kan ik ze vinden? Dit was reden om de brandmeldingen van vele jaren te projecteren op postcodedata. Hieruit is gebleken dat gezinnen met jonge kinderen, ouderen, en gezinnen relatief vaak worden getroffen door brand. Deze combinatie van inzichten vormde de basis voor een nieuw preventiebeleid met als doelstelling dat de inwoners van de regio brandveiligheid zien als hun eigen verantwoordelijkheid. Randvoorwaarde is dat de brandweer hen hier bij helpt, niet als vervelende controleur maar als kundige adviseur. 

Vraag aan Total

Brandweer Gooi en Vechtstreek werkt 24/7 aan een brandveiliger leef- en werkomgeving voor alle inwoners en ondernemers in de regio. Daarom is Total Active Media in 2014 gevraagd een preventiecampagne te ontwikkelen met het doel om iedereen bewust maken van het feit dat ze zelf een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van brand.

Aanpak en resultaat

Het vaststellen van risicodoelgroepen, het streven naar verantwoordelijkheidsbesef en een andere benaderingswijze zijn de basis. Maar om diep ingesleten gedrag werkelijk te beïnvloeden, is het ook belangrijk dat mensen direct weten wat ze zelf concreet kunnen doen om risico’s weg te nemen. De laatste sleutel naar effectieve gedragsbeïnvloeding heet daarom het bieden van handelingsperspectief. Alle 550 medewerkers hebben eensgezind de schouders gezet onder deze nieuwe preventieaanpak. Dit is uniek maar nog steeds onvoldoende gezien de omvang van de risicodoelgroepen. Daarom wordt ook samengewerkt met het primaire onderwijs, WMO-loketten en wooncorporaties. Op basis van alle genoemde uitgangspunten zijn er communicatiemiddelen ontwikkeld. Ze vertellen waarom Brandweer Gooi en Vechtstreek dit doet, op wie de communicatie is gericht en waar ze het specifiek over wil hebben, bijvoorbeeld: uw portiekwoning.

Meerwaarde

Met de campagne brengt Brandweer Gooi en Vechtstreek Brandveilig wonen, recreëren, ondernemen en werken onder de aandacht van de inwoners van de regio. Zodanig dat zij er zelf direct iets aan kunnen doen. Samen Brandveilig.

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor Samen Brandveilig  

Dennis Glijn

Strategy director
T +31 20 750 95 74