Verbinding tussen externe en interne verandering

Verbinding tussen externe en interne verandering

Klantevent 30 oktober 2014

In samenwerking met
lagerweij&partners

Datum
Donderdag 30 oktober 2014

Locatie 
Total Identity*
Pedro de Medinalaan 9
1086 XK Amsterdam (IJburg)

Aanvang
12.30 met lunch

13.30 start programma

Afsluiting
16.30 afronding en netwerkborrel

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden?
Mail dan naar hpbrandt@totalidentity.nl

* Gratis parkeergarage te bereiken via
  achterzijde van het pand

Wat je buiten vertelt, moet je binnen kunnen waarmaken

Wat je buiten vertelt, moet je binnen kunnen waarmaken. Dit aloude principe is nog steeds actueel. Imago en identiteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  Zijn marketing en HRM dus vier handen op één buik? De realiteit laat vaak iets anders zien. De belofte die marketing in de markt zet, staat soms haaks op de interne werkbeleving zoals HRM die tegenkomt. Be good and tell it is dan een lastige opgave. Een nieuwe strategie bedenken en implementeren is één ding, maar hoe gaan de mensen hier vervolgens mee om? Vaak is de focus van de harde verandering top down. Er wordt vanuit strategie en beleid een verandering uitgedacht. Deze wordt met verschillende managementlagen besproken en vervolgens doorgevoerd. Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de acceptatie van de verandering wordt neergelegd bij het management. De beslissers hebben echter niet altijd een goed beeld in hoeverre er draagvlak is voor of weerstand is tegen de verandering. Wat dan ontbreekt: het scherp krijgen van de zachte factor, het gevoel dat er in de organisatie leeft: de cultuur.

Total Identity en Lagerweij & Partners nodigen je uit om deze perspectieven
bij elkaar te brengen. Onze stelling:

Als marketing en branding aan de ene kant, en talentontwikkeling en HRD aan de andere kant elkaar leren begrijpen, versterkt dit de duurzaamheid van je organisatie.

Waarom zijn wij hier zo van overtuigd? Omdat wij ervaren dat de toegevoegde waarde die wij op onze eigen vakgebieden leveren uiteindelijk altijd ten doel staat van één vraag: hoe garandeer ik een toekomstbestendige organisatie?
We bepleiten om in een vroegtijdig stadium van een nieuwe strategie en wijziging in uw ‘brand’ de impact van de verandering met elkaar in te schatten. Waar is extra aandacht vanuit HR perspectief nodig?

Een voorbeeld:

Een geprivatiseerde overheidsorganisatie heeft met Total Identity een aanpak ontwikkeld om zichtbaarder in de markt te zijn op het thema klantgerichtheid en flexibiliteit. De marketingmanager, en ook de raad van bestuur, zijn enthousiast over de neergezette ambitie. Nu moet de interne organisatie klaar worden gestoomd om te leveren wat beloofd wordt.
De HR-director heeft Lagerweij & Partners ingeschakeld om het middenmanagement te versterken in hun vermogen om te sturen op klantgerichtheid en flexibiliteit. Met deze analyses wordt zichtbaar en meetbaar in welke mate deze kwaliteiten wel of niet aanwezig zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden. Tussen droom (visie) en daad (actie) staan soms nog flink wat praktische bezwaren in de weg, zo blijkt aan het eind van de assessments.

Hadden marketing en HR samen uitvoerig gekeken naar hun beider opgaven, dan waren zowel de marketing aanpak als de cultuuraanpak beter geweest, want afgestemd en congruent.

Kort gesteld:
brand = identiteit = cultuur = talentenWij nodigen u en uw collega marketing/HR-manager uit om samen te participeren in deze bijzondere bijeenkomst, waarin we zowel best practices presenteren, als de dialoog met u zullen aangaan over de verbinding van uiterlijke en innerlijke verandering.

     30 oktober, Pedro de Medinalaan 9 (Total Identity)

     12.30  lunch

     13.30  start programma

     16.30  afronding en netwerkborrel

Ter voorbereiding bieden wij u aan allebei een online cultuurvragenlijst in te vullen, zodat u met de uitkomsten hiervan gefocust aan de middag kunt deelnemen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden?
Mail dan naar hpbrandt@totalidentity.nl

Contact: 
Wilt u meer weten over dit event, neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Annemarie Gils

Commercieel Directeur Lagerweij & Partners
T +31 65 571 67 37