Van leverancier naar gesprekspartner

Van leverancier naar gesprekspartner

Repositioning door content marketing

Volgens VBI is een duurzaam gebouw aanpasbaar aan de veranderende wensen van de eindgebruiker. Die flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie. Met grote vrije overspanningen, zonder veel dragende muren en kolommen, worden gebouwen functievrij en dus aanpasbaar. Over deze werk- en denkwijze is VBI actief in gesprek met architecten, woningcorporaties en andere partijen in de bouwsector.

De ronde tafelsessies worden samen georganiseerd met Total Identity en verschillende mediapartners zodat de dialoog in vakbladen verder gaat. Zo deelt VBI actief zijn visie én zitten er nieuwe samenwerkingsverbanden in de pijpleiding. Zoals een architect in één van de gesprekken zei: ‘Eindelijk een leverancier met wie ik kan praten’!

Hoe komen we met onze klanten aan tafel? De ambitie om van leverancier gesprekspartner te worden leeft breed. Immers, zo blijf je op de hoogte van belangrijke thema’s die spelen, kun je eerder je kennis inbrengen en ben je duurzaam betrokken. VBI is met haar onderscheidende visie gastheer van een serie ronde tafelgesprekken en zo gesprekspartner van verschillende nieuwe doelgroepen in de bouwsector.

Contact: 
Wilt u meer weten over deze dialoog, neem dan contact met ons op 

Fleur Schrader

Client manager campaign
T +31 20 750 95 41