Stijn van Diemen wordt director Total Identity, Den Haag

Stijn van Diemen wordt director Total Identity, Den Haag

Haagse vestiging groeit

Total Identity in Den Haag richt zich op de aanwezigheid en participatie van organisaties in het maatschappelijk domein. Niet alleen door deze organisaties te positioneren en letterlijk zichtbaar te maken, maar ook door de issues en thema’s in de publieke ruimte te benutten als evenzovele mogelijkheden tot verbinding van de organisatie met haar omgeving. Stijn van Diemen richt zich op de combinatie van deze beide invalshoeken.

‘Ik geloof dat iedere organisatie zichzelf een maatschappelijke rol kan toebedelen. Daardoor groeit zo’n organisatie in betekenis, hecht ze zich beter aan haar omgeving en wordt ze succesvoller. Van belang is dan wel, dat het om authentieke bijdragen gaat, niet om beweerde en onbewezen intenties. De zoektocht naar die authenticiteit boeit mij, en maakt mogelijk dat ik organisaties kan ondersteunen in hun zichtbaarheid en rol.’

Van Diemen werkt nu zo’n tien jaar in verschillende functies bij Total Identity, en neemt vanaf 1 januari 2016 de directie van Total Identity in Den Haag op zich. ‘Mijn rol zal zijn, de inhoudelijke ontwikkeling van Total Identity te borgen en te versnellen. Het bedrijf is nu al zeer succesvol in nadrukkelijk maatschappelijke domeinen, en kan zich verder ontwikkelen op het eigen aanbod en in de breedte van de markt.’

 
Specialismen/expertise

Positionering in de publieke ruimte

De publieke ruimte is anders dan de markt van dienstverleners, van de maakindustrie of van de logistiek. Begrippen als ‘propositie’, ‘merk’ of ‘marketing’ hebben hier een andere betekenis, respectievelijk die van ‘bijdrage’, ‘relevantie’ en ‘participatie’. En de wijze waarop de organisatie daarover communiceert is altijd nadrukkelijk inhoudelijk.

Het ontdekken van de eigen betekenis in die inhoudelijke zin is voor veel organisaties een lastige kwestie. Niet alle bereikte effect is even zichbaar, de waardering voor de bijdrage vaak moeilijk te meten. Door te starten vanuit de intentie waarmee de organisatie is opgericht en die te vertalen in gewenste maatschappelijke betekenis, wordt vaak zichtbaar ‘waar de organisatie van is’ (het domein) en welke waarde daaraan wordt toegevoegd.

Die betekenis dient vervolgens tastbaar te worden gemaakt in visuele identiteit, in communicatie op strategisch en tactisch niveau en in het zichtbaar en navolgbaar handelen van de organisatie. Daarbij spelen de toegeëigende thema’s van de organisatie een belangrijke rol. Innovatie, duurzaamheid, economische stimulansen of zekerheid van de kwaliteit van zorg; wat de organisatie ook nastreeft, moet in alle aspecten van de organisatie zichtbaar worden. Daarbij kunnen de kennis en ervaring van Van Diemen een rol spelen.

Het vervullen van een relevante rol

Aanwezig zijn is één ding, werkelijk tot resultaten komen een tweede. Organisaties moeten worden opgenomen in de maatschappelijke textuur, willen ze effect bereiken. Ze moeten zich verbinden aan thema’s en issues, aan andere organisaties en aan de stakeholders.

Het stelselmatig profileren van organisaties op hun thema’s en issues, zodanig dat ze relevant en belangrijk worden voor de stakeholders daarin, is iets dat om doorlopende aandacht vraagt. Het profiel moet vorm krijgen in de tijd, de stakeholders moeten worden geïdentificeerd en bereikt. Daarvoor zijn strategie én uitvoering nodig vanuit een helder en leidend principe dat intern en extern kan worden begrepen en gedeeld.

Het definiëren en implementeren van dergelijke principes, het beschrijven en waarderen van het krachtenveld en de stakeholders, en het ondersteunen in de tijd van de actieve rol van organisaties behoren tot de competenties van Van Diemen.

Toekomstscenario’s en change

Van even groot belang als het eind- resultaat in positie en profiel is de weg daarnaartoe. Het proces van definitie speelt een rol in de borging van de resultaten daarvan. Medewerkers en stakeholders moeten worden betrokken in definiëring en implementatie van herpositioneringen en structurele profileringen, willen ze deze begrijpen en accepteren. 

Door te werken vanuit een scenario-gedreven aanpak, gestructureerd in navolgbare stappen en modellen, neemt Van Diemen directies, medewerkers en stakeholders mee op hun ontdekkingstocht. Met bewezen methodieken voor analyses en metingen van het krachtenveld borgt hij de relevantie van deze zoektocht. En met inzet van vele creatieve middelen enthousiasmeert hij degenen die de verandering waar moeten maken.

De inzet, creativiteit en waarde van uw organisatie dienen te worden geactiveerd, niet alleen tijdens de definitie zelf, maar ook in de implementatie van de resultaten. Het ontwikkelen van de middelen en processen om die implementatie te borgen, zijn daarom integraal onderdeel van de inzet van Total Identity.

Contact: 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827