Praktische designideeën voor een actueel probleem

Praktische designideeën voor een actueel probleem

The Refugee Hackathon: Design for Humanity

Meer dan tachtig designers kwamen vrijdag 23 oktober in Eindhoven bijeen om zoveel mogelijk ideeën te ontwikkelen tijdens de refugee hackathon: Design for Humanity. Dit was een initiatief van Total Identity en innovatie-adviesbureau VANBLEND dat gedurende de Dutch Design Week georganiseerd werd. Het doel was om een aantal humane, constructieve en duurzame oplossingen te leveren voor enkele problemen die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt en om out of the box ideeën te bedenken zonder dat daar beperkingen aan vast zaten. Ook waren er aansprekende gastsprekers aanwezig die ieder op hun eigen manier duidelijk maakten wat de vluchtelingencrisis voor hen inhoudt. De gastsprekers gaven met hun verhaal de designers hun briefing: inspiratie en motivatie om zoveel mogelijk en vanuit verschillende invalshoeken ideeën te ontwikkelen.

Crossing Borders

De eerste ronde, ''Crossing borders'', werd ingeleid met het verhaal van Erfan, die zelf vanuit Syrië naar Nederland gevlucht is. Voor hem was het gevaarlijkste deel de oversteek met een rubberboot vanuit Turkije naar Griekeland. Hij vertelde dat hij er drie keer over heeft gedaan om uiteindelijk de boot te bereiken, omdat er op die plek veel politie en leger aanwezig was die de vluchtelingen de weg versperde. Op het moment dat je als vluchteling in de boot zit, ben je bang dat dit het einde wordt en je de overkant niet gaat halen, aldus Erfan. Eenmaal aangekomen in Europa moet je de keuze maken naar welk land je de reis voortzet. Het meest belangrijke voor Erfan is zijn telefoon, omdat hij op deze manier contact houdt met het thuisfront dat, terwijl hij veilig op zijn bestemming is aangekomen, nog steeds iedere dag in angst voor eigen leven verkeert. Zijn zorgen zijn dan ook niet hoe het er hier in Nederland aan toegaat. Hij vertelde dat hij zich zorgen maakt om zijn vrouw en kinderen, omdat zij dagelijks met het dreigende gevaar van vuurwapens en bombardementen leven.

How to: zwemvest van petflessen maken

Een van de ideeën om de reis naar Europa veiliger te maken, was om een tutorial voor de vluchtelingen te ontwikkelen waaruit ze kunnen leren een zwemvest van petflessen te maken. Omdat de telefoon zo belangrijk is voor het contact met het thuisfront, kan deze waterdicht afgesloten worden met speciale plastic hoesjes. En een andere interessante oplossing was om bij aankomst een RefugeeBNB in te schakelen om de vluchtelingen zelf een tijdelijk verblijf te laten zoeken. Ze kunnen daarvanuit ook terecht bij Nederlandse families die een kamer verhuren en kunnen zo ook de Nederlandse cultuur leren kennen.

Between the lines

De volgende gastsprekers waren Sharon Gesthuizen, Tweede-Kamerlid namens de SP en rapper Pax van Kyteman Orchestra die de teams nieuwe energie en inspiratie boden. In de ronde ''Between the lines'' werden er oplossingen bedacht voor vraagstukken als tijdelijke huisvesting, leefomstandigheden, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en de voorbereiding op een onzekere toekomst. Wat opviel in het verhaal van Sharon is dat de Nederlandse bevolking vooral heel bang is en niet weet wat hen te wachten staat met de komst van naar schatting 35.000 vluchtelingen. Voor haar is het belangrijkste punt dat iedereen, zowel de Nederlandse bevolking als de vluchtelingen, zich veilig voelt. Ze legde dan ook de focus op de vraag ''Hoe kunnen we de Nederlandse bevolking die bang is geruststellen en tegelijkertijd de vluchtelingen die bang zijn de support van de Nederlandse bevolking geven die zij nodig hebben.'' Misschien moeten we hier al op de basisscholen mee beginnen en kinderen een ''world calendar'' geven waarmee ze leren over andere culturen en feestdagen, en wat deze inhouden. Of een ''new arrivals'' muur in de supermarkt waar informatie te vinden is voor vluchtelingen. Het zou natuurlijk ook al helpen als we met z'n allen een platform voor alle succesverhalen creëren en niet alleen de nadruk leggen op de negatieve verhalen. 

Arrivals

De laatste ronde, ''Arrivals'', werd ingeleid door Tove Elfferich, student aan de Technische Universiteit in Eindhoven, die de bevindingen van haar afstudeerscriptie met de designers deelde. Met beelden liet zij zien hoe de mensen hier in Nederland reageren op de komst van een grote hoeveelheid vluchtelingen. Het beeld dat zij hebben, komt voort uit het beeld dat geschetst wordt in de media, zoals televisie en Facebook. Om een ander beeld te laten zien laat Tove een man aan het woord die zelf heeft moeten vluchten en noemt dit een ''refugee perspective''. Hij legde uit dat hij geen vluchteling is die geen geld heeft en niks kan. Hij is in zijn eigen land afgestudeerd, een succesvolle zakenman en heeft genoeg kapitaal om een eigen huis te kopen en zijn gezin te onderhouden. Hij is hierheen gekomen omdat het moest: het is te gevaarlijk om in zijn eigen land te blijven wonen. Hij is niet zomaaar een 'gelukzoeker', hij heeft juist alles moeten achterlaten. Het enige wat hij nu wil is een nieuw bestaan opbouwen, maar wel met zijn familie. 

Het beeld dat veel Nederlanders hebben van vluchtelingen, dat ook in veel media naar voren komt, komt niet overeen met de werkelijkheid. Hoe gaan we dit veranderen? Hoe kunnen we Nederland voorbereiden op de stroom vluchtelingen die ons land wil bereiken? Zoals Bob van der Lee, directeur van Total Identity, de dag treffend samenvatte: ''when we learn from other countries, we can enrich our own culture.’’

Alle concepten die de refugee hackathon heeft opgeleverd, zullen worden gebundeld in boekvorm en hopelijk voor het eind van het jaar gepubliceerd worden. De initiatiefnemer VANBLEND zal een selectie maken van concepten die relatief makkelijk te realiseren zijn, en met behulp van crowd funding gerealiseerd zullen worden. Deze concepten zullen ook door VANBLEND gepresenteerd worden aan gemeente, provincies, het Rijk, COA, hulporganisaties en de Europese Unie. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Manfred Roosenstein

Client services manager
+31 70 311 05 35

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782