Ontmoeting met Ruben van Zwieten

Ontmoeting met Ruben van Zwieten

NextGen on Tour 1

De Nieuwe Poort (voorheen: Zingeving Zuidas) is een huis voor inspiratie, bedoeld voor iedereen en is gevestigd op de Zuidas. Het wil tegenwicht bieden aan de krachten van economie en politiek die zo vaak de boventoon voeren, vooral in die omgeving. De Nieuwe Poort neemt het juist op voor de ‘zachte krachten’, in de overtuiging dat die ons menselijker en rijker maken en discussies die voorbij gaan aan de waan van de dag. Sinds 2008 weet de stichting de werkende mens in dit uitdijende kantorengebied steeds beter te bereiken. In tijden van noodzakelijke vernieuwingen op een groot aantal gebieden, is er meer en meer behoefte aan reflectie en verdieping. De activiteiten die De Nieuwe Poort daartoe onderneemt worden steeds beter bezocht.

Ruben van Zwieten (1983) is de initiatiefnemer van De Nieuwe Poort dat op 1 september 2013 officieel haar deuren opende. De Nieuwe Poort is een huis, en op haar beste momenten een huiskamer, voor ontmoeting en inspiratie, open voor iedereen, gevestigd in Amsterdam Zuidas.

We spreken met Ruben van Zwieten. Ruben  is de initiatiefnemer van De Nieuwe Poort. Na het gymnasium studeerde hij Theologie en Rechten in Leiden. Halverwege zijn studententijd was hij een jaar president van studentenvereniging Minerva. Van 2007 tot 2010 volgde Ruben de predikantenopleiding aan de Protestantste Theologische Universiteit. Ondertussen richtte hij vanuit de Thomaskerk in Amsterdam Zuid in 2008 Stichting Zingeving Zuidas op. 

De Nieuwe Poort zit op dit moment op een strategische plek, waar ruimte voor bezinning hard nodig is. Echter, op commerciëlere plaatsen waar het tegenovergestelde gebeurt, lijkt het Ruben ook belangrijk om zich te gaan huisvesten. Een andere locatie waar Ruben geïnteresseerd in is, is bijvoorbeeld de Koopgoot in Rotterdam waar het ‘consumentisme’ de boventoon voert en inhoud geen betekenis meer speelt. Hoe introduceer je op zo’n plek zingeving, hoe breng je mensen bij wat waarde is en waarom iets gekocht moet worden? De veelzijdige invulling die De Nieuwe Poort kan en wil geven aan meerdere diverse plekken in Nederland is heel interessant.

Hij opent het gesprek met de mededeling dat hij totaal niet met het geloof is opgevoed, en dat hij toch Theologie ging studeren. Op geen enkele manier komt hij gelovig over, noch is het zijn bedoeling om via de Nieuwe Poort bezoekers te overtuigen om zich aan te sluiten bij een kerk. Wel geeft hij aan dat hij het jammer vindt dat de bijbel als levensboek aan het verdwijnen is. Complexe begrippen als ‘normen’ en ‘waarden’ vinden duiding in de bijbel, zo legt hij uit. Los van de religieuze insteek van de bijbel, kan het boek een handleiding zijn voor iedereen die worstelt met dit soort thematiek. We spreken met hem over een aantal van deze thema’s:

De bijbel als etiquette

De basisprincipes van hoe mensen met elkaar om moeten gaan, veel eenvoudige en logische normen en waarden, komen voort uit de bijbel. Iedere zin en iedere naam heeft een betekenis. Ruben vindt dit gedachtegoed dermate belangrijk dat hij onderzoekt hoe dit weer aan de man gebracht kan worden. Het liefst via een verhaal, maar het Bijbelse verhaal is in feite alweer te lang. Hij wil kijken of je via video of iets dergelijks met beknopte zinsontleding mensen terug kunt nemen naar de basis van onze principes en omgangsvormen. Hij vroeg ons advies te geven hoe de bijbel weer aandacht te geven bij onze generatie.

Het volledige verhaal

Alles heeft een verhaal. De samenvatting vertelt nooit het juiste, een grap is niet grappig als je ‘m samenvat. Een corporate story van een hoge topmanager heeft geen verhaal, maar de drijfveren en achtergrond van deze persoon wel. Aan verhalen kun je je eigen denkbeelden spiegelen en scherpen. Ze bieden context voor je leven. Dit geldt ook voor de bijbel. Ruben zoekt naar een manier om mensen het gehele verhaal van de bijbel tot zich te laten namen. Dus niet de flarden die nu via diverse media verspreid worden. Alleen door het gehele verhaal van A tot Z te lezen kun je de waarde van een dergelijk boek goed begrijpen.

Vooroordelen

Een mooie les vonden we het blanco bekijken van mensen. Ongefundeerde vooroordelen zijn funest om tot iemand te komen, ergens als een leek instappen zorgt voor een vrij gesprek en nieuwe inzichten.
Roepen dat je Atheïst bent zorgt ervoor dat je je in feite lijkt af te sluiten voor welke vorm van religie dan ook. Het principe van atheïsme is daarom niet verkeerd, maar zorg ervoor dat je andere religies niet afsluit. Hou ruimte voor het gedachtegoed van derden. Dit heeft ook weer met vooroordelen te maken.
Begin een gesprek eens bij de basis. Waar kom je vandaan? Wat drijft je? Dat zijn universele vragen waarmee je meteen tot de kern komt.
Dit is ook erg toepasbaar op hoe wij met klanten omgaan. Het voelt goed om onbevooroordeeld bij een klant te zitten en vragen stellen. Hierdoor begrijp je waar iemand vandaan komt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Symboliek

Symboliek speelt een belangrijke rol in het leven van mensen (in de Nieuwe Poort kun je dineren naast een gouden kalf). De meeste religies zitten vast aan ingesleten culturele patronen die niets meer te maken hebben met de verhalen en symbolen waar ze voor kunnen staan. Geen hand geven aan vrouwen, winkels dicht op zondag etc. Laat je inspireren door de verhalen en symbolen en kijk we ze jou kunnen bieden zonder ze als dogma’s te zien. Deze symboliek zien we ook terug in organisaties, wij werken er zelf natuurlijk ook mee. Wel is het belangrijk om je bij dat soort symboliek en rituelen af te vragen is de regel er voor mij of ben ik er voor de regel?

 

Sinds 2015 heeft de Total Identity Groep een Talent-team programma, opgericht voor jonge, ambitieuze medewerkers. Ze zijn werkzaam in verschillende disciplines binnen de organisatie. Het programma bestaat onder andere uit diverse bezoeken aan bedrijven, organisaties en/of mensen, om meer begrip te krijgen wat in de hoofden (en harten) van eigentijdse ondernemers/bestuurders leeft en hierin een terugkoppeling naar de dagelijkse werkzaamheden te vinden. 

Contact: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827