Nieuw elan voor De Nederlandsche bank

Nieuw elan voor De Nederlandsche bank

Stevig fundament, heldere horizon, 31-07-14

Nieuw elan voor De Nederlandsche Bank

De afgelopen jaren is het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenbeheerders ernstig geslonken, de rol van De Nederlandsche Bank was in die tijd niet altijd helder. 

Met de intrede van een nieuwe directie is er een veranderprogramma ingezet. Werken aan financiële stabiliteit en vertrouwen, is het motto. Dat vormt tevens het uitgangspunt voor de herpositionering en profilering van De Nederlandsche Bank. Temidden van een veranderend internationaal en national krachtenveld – onder meer door de introductie van de Bankenunie – hervindt DNB haar positie. Het nieuwe elan van De Nederlandsche Bank is verwoord in een corporate story waarin de nieuwe merkwaarden doorklinken: toonaangevend, onafhankelijk, zichtbaar en stabiel.

 

DNB


Aan de basis sinds 1814

Uniek aan De Nederlandsche Bank is haar functie als centrale bank en haar bestaan sinds 1814. Haar continue rol schept ook een bijzondere verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een ‘toekomstbestendige’ welvaart. Vanuit haar kerntaken vervult DNB haar eigen specifieke rol. DNB als zichtbare partner en uitvoerder van ECB-besluiten, als stabiele factor voor betalingsverkeer en als toezichthouder vanuit een onafhankelijke rol de financiële sector in bescherming nemend. Zo is DNB al 200 jaar het financiële fundament onder Nederland. In het nieuwe corporate element komt die bijzonder relatie tussen taken en taakopvatting (rol) tot uitdrukking. Met een heldere positionering en toegespitst internal branding-programma is DNB in staat die boodschap voor verschillende doelgroepen (financiële sector, publiek en educatie) relevant te maken. Daarmee herwint DNB op herkenbare wijze haar eigen unieke positie.

DNB

Stevig fundament, heldere horizon

Een duurzaam logo verschaft DNB het symbolisch fundament om een heldere horizon te bepalen. De nieuwe stijl voor DNB bestaat uit een corporate logo en een integrale huisstijl met designprogramma’s voor alle on- en offline communicatie. De unieke positie wordt duidelijk in de meest basale benadering van een logo: de benadrukking van het woord ‘Nederlandsche’ in een abstract rechthoekig grondvlak. DNB is daarmee adaptief omdat vele contexten en doelgroepen te kunnen bedienen. Kleur speelt een belangrijke rol: de sector finance is dominant blauw, de kleur van onafhankelijkheid is paars. Dat heeft geleidt tot DNB Koningsblauw. Vanaf September 2014 wordt de nieuwe huisstijl geïntroduceerd en het merk De Nederlandsche Bank in- en extern in al haar verschijningen zichtbaar. De viering van het 200-jarig bestaan van de bank was het moment om die nieuwe boodschap en logo te introduceren. Door middel van een wervende film en een omvangrijk overzichtsboek zijn direct betrokkenen bekend geraakt met het nieuwe merk.

DNB

DNB

DNB

DNB

DNB

DNB

DNB

DNB

DNB

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Marco de Haan

Client director
+31 20 750 95 60