Leren, ontwikkelen en innoveren ook internationaal

Leren, ontwikkelen en innoveren ook internationaal

Interview met Joep Houterman, vice-voorzitter Aeres

Interview met Joep Houterman,
vice-voorzitter Aeres

Aeres

“Samenwerking en gezamenlijke profilering zijn belangrijke strategische uitgangspunten. Vanuit die kracht willen we uitgroeien tot kennis- en innovatiemotor van de groene sector. Daarmee kunnen we leren, ontwikkelen en innoveren ook internationaal veel krachtiger naar voren brengen. In China, bijvoorbeeld, is Barneveld bekend. Aeres is de company die alles doet dat met kippenhouderij te maken heeft, van professional training tot innovatie.”

Aeres: kennis- en innovatiemotor van de groene sector

Aeres is een groene kennisinstelling die groeit en bloeit op een gezonde bodem van onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten. De groep heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, Master en contractonderwijs. Joep Houterman: "we bieden een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren. Van melkveehouderij tot bloemsierkunst: voor elke beroepsgroep leveren we gedreven studenten af. Ze kunnen zo aan de slag of doorleren."

Merkdenken leidt tot allianties

De losse kennisinstellingen van de de Aeres groep samenbrengen tot een herkenbare groep met één propositie, met die ambitie meldde Houterman zich een klein jaar geleden bij Total Identity. "We waren een groep met afzonderlijke onderdelen, met stuk voor stuk een eigen merk, historie en profiel. Bovendien waren al die onderdelen zeer ambitieus, en de onderlinge inhoudelijke verbindingen tussen die onderdelen waren weliswaar aan het groeien, maar dat was voor de buitenwereld onvoldoende zichtbaar. Samenwerking, intern en extern, en gezamenlijke profilering werden strategisch uitgangspunten. Als we de krachten namelijk nog steviger bundelen, kunnen we uitgroeien tot kennis- en innovatiemotor van de groene sector."

Inmiddels stelt hij tevreden vast dat merkdenken door steeds meer collega's wordt omarmd. "Zeker op nationaal en regionaal niveau, waar steeds meer allianties worden gesmeed. Mooi voorbeelden hiervan zijn de samenwerking voor de paardenhouderij, melkveehouderij en bijvoorbeeld ook de bloemsierkunst. Inhoudelijke professionals in de diverse onderdelen zoeken elkaar op. Die interne samenwerking vergemakkelijkt de samenwerking met het bedrijfsleven. Het is makkelijker voor de buitenwereld als je allemaal Aeres heet, maar tegelijkertijd toch door de beeldmerken de verschillen laat zien."

Talent voor groei

De pay off 'Talent voor groei' dekt wat Houterman betreft op verbeeldende wijze de lading. "We leiden talent op voor een werkveld waar groei het startpunt is. Het gaat ook om de persoonlijke groei van onze talenten en dan gaat het om leerlingen en studenten, maar ook om ons personeel. "

Ook internationaal gezien heeft Aeres baat bij haar nieuwe identiteit. Houterman: "Tijdens handelsmissies zeggen we nu: wij zijn Aeres. Het is dan een stuk makkelijker aan buitenlandse partners uit te leggen dat we een veelzijdige kennisinstelling zijn die de hele groene sector bedient."

Verbinden op sectorthema's

In het verlengde hiervan vindt Houterman het belangrijk om bovenop de huid van de groene ontwikkelingen te zitten, zeker als het om de onderzoek en advies gaat binnen Aeres. "Daarom zijn we nu bezig met het ontwikkelen van Aeres-thema's die aansluiten op de sectorthema's, zoals Agrofood & ondernemen en Leren & ontwikkelen. Hiermee kan elk Aeres-onderdeel zich straks profileren, richting zowel klanten als kennispartners." 

Aeres merk

Van Vmbo tot Hogeschool en van Praktijkcentrum tot InCompany-centrum: Aeres is een belangrijke kennis- en innovatiemotor van de groene sector. Met veel locaties in Gelderland, Utrecht en Flevoland verzorgt Aeres agrarisch onderwijs voor meer dan 10.000 studenten en professionals. Total Identity ontwikkelde de nieuwe huisstijl en re-branding van Aeres. Joep Houterman, Vice-voorzitter College van Bestuur, legt uit welke ambitie, missie en visie achter de nieuwe koers schuilen.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58