Join the Designhackathon Connected Generations!

Join the Designhackathon Connected Generations!

28 oktober, Dutch Design Week, Eindhoven.

Op 28 oktober, tijdens de Dutch Design Week, zal tijdens de tweede designhackathon de problematiek van vereenzamende ouderen worden opgepakt, onder de titel “Connected Generations”. Een dag lang storten zo’n 100 jonge ontwerpers zich – gesteund door ervaringsdeskundigen en experts - op het vraagstuk van de toenemende eenzaamheid van ouderen. Er is onder andere medewerking van de ouderenbond ANBO, Nationaal Ouderenfonds, gemeentes Eindhoven en Hilversum, de TU/e (Healthy Aging Squad), Gerson Main en de Gezondheidsstudio van Tergooi. Deze partijen zullen de meest veelbelovende oplossingen vervolgens samen met Design for Humanity verder ontwikkelen. De stichting Design for Humanity is een initiatief van VanBlend en Total Identity, dat zich ten doel stelt om, in een jaarlijkse gestructureerde cyclus, social design challenges aan te gaan en via design thinking tot werkelijke oplossingen te komen voor actuele maatschappelijke problematiek.

De helft van je leven

Wie nu in de twintig is en in Europa woont, heeft een aanzienlijke kans om 100 te worden. Maar maatschappelijk  gezien is ouder worden bepaald geen pretje. Vanaf je 50ste nemen je perspectieven om mee te doen op de arbeidsmarkt scherp af. Woonvoorzieningen en de publieke ruimte worden steeds minder toegankelijk. De (technologie)kloof tussen jongeren en ouderen wordt elke dag dieper. Met als gevolg dat vel van ons – misschien wel voor de helft van ons leven – in een steeds benauwender isolement zullen komen te verkeren.

Honderd ontwerpers

Op 28 oktober, tijdens Dutch Design Week 2016, organiseert Design for Humanity (www.designforhumanity.nl) de social innovation challenge “Connected Generations”. Een dag lang storten zo’n 100 jonge ontwerpers zich – gesteund door ervaringsdeskundigen en experts - op het vraagstuk van de toenemende eenzaamheid van ouderen. We werken hierin onder andere samen met ouderenbond ANBO, Nationaal Ouderenfonds, gemeentes Eindhoven en Hilversum, de TU/e (Healthy Aging Squad) en de Gezondheidsstudio van Tergooi. Deze partijen zullen de meest veelbelovende oplossingen vervolgens samen met Design for Humanity verder ontwikkelen.

Marginaal effect

Dat het uiteengroeien van generaties en de vereenzaming van ouderen die daaruit volgt een belangrijk thema is, wordt breed erkend. Conferenties worden eraan gewijd en task forces benoemd. De mooiste gemeentelijke, nationale en internationale beleidsvoornemens worden geformuleerd. Goede doelen houden zich er mee bezig. Ook het bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid. Maar de effecten zijn vaak marginaal: ondanks alle inspanningen neemt de eenzaamheid onder ouderen meetbaar toe.

Kan dat anders? Zeker! Het kan slimmer met sociale innovatie

Design for Humanity weet dat het slimmer, innovatiever en creatiever kan. Tijdens de Social Innovation Challenge zullen we, met een honderdtal jonge, getalenteerde ontwerpers, brandende vraagstukken kraken op het gebied van werken, wonen, gezondheid en publieke ruimte. Niet vanuit een isolement, maar met de input en expertise van alle generaties en bedrijven en instellingen die écht iets willen betekenen voor het bij elkaar houden van jong en oud.

Zo verbindt de opzet van de hackathon leeftijden: connected generations. En levert resultaten op die niet vrijblijvend zijn, maar ons de verantwoordelijkheid geven om er ook écht iets mee te doen. Want Design for Humanity levert échte resultaten: value for humanity.

In de casebeschrijving vindt u meer over het initiatief en over de stichting Design for Humanity.

Design for Humanity organiseerde vorig jaar The Refugee Hackathon. In dit filmpje (2 min) vindt u een beeld van hoe het vorig jaar ging.

Wil je meedoen als ontwerper? Schrijf je dan in via www.designforhumanity.nl!

Design for Humanity 2016

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Manfred Roosenstein

Client services manager
+31 70 311 05 35