Identity & Branding in 10 modellen

Identity & Branding in 10 modellen

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen

Essay van Renaat van Cauwenberge

Modellen als hulpmiddel

Met een schets en een minimum aan woorden kun je op de flip-over een ingewikkeld onderwerp plots heel wat minder ingewikkeld maken. Dat stond ons voor ogen toen we de rubriek ‘Identity & Branding’ voor het CxOmagazine opstartten. In deze uitgave bundelen we de eerste 10 modellen. In evenveel dubbele spreads stellen we aanpakken en modellen voor om communicatie te managen: links een schematische voorstelling, rechts een beknopte tekst met een beschrijving van het model en de toepasbaarheid zoals we die in de praktijk hebben ervaren. De modellen zijn bedoeld voor communicatie in situaties waar elke organisatie ooit mee te maken krijgt (fusie, veranderingsproces, positionering, crisissituatie ...) of gewoon bij de dagelijkse managementpraktijk zoals marketing, het relatienetwerk onder- houden, de concurrentie analyseren ...

Een model kan de werkelijkheid versimpelen en de blik vernauwen. Klopt! Een model kan verblinden of te sterk abstraheren. Klopt ook! Modellen zijn kortom gevaarlijk, maar het gevaar verdwijnt zienderogen wanneer je het gebruikt als hulpmiddel. Dan worden modellen magisch. In één figuur het overzicht. Modellen maken iets complex overzichtelijk. Een geschematiseerd hulpmiddel om ingewikkelde problemen te analyseren en op te lossen. Een hulpmiddel dat de gedachten, invalshoeken, perspectieven helpt ordenen en structureren. Op die manier krijg je als communicatiemanager een instrument in handen, niet om zo maar klakkeloos over te nemen, maar om zelf mee aan de slag te gaan.

Contact: 
Wilt u meer weten over standaards en processen, neem dan contact met ons op: 

Renaat van Cauwenberge

Brand builder, Gramma, Antwerpen
M +32 476 840 517

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827