Geldvertelt

Geldvertelt

publiekscampagne bezoekerscentrum De Nederlandsche Bank
De Campagne

Ofschoon we elke dag afhankelijk zijn van het geldsysteem is het moeilijk om open te communiceren over de voorwaardelijke rol die De Nederlandsche Bank als toezichthouder daarin speelt. Maar geld is van ons allen, het gaat ons elke dag aan, of je nu veel hebt of weinig. Met geld koop je wat je nodig hebt. Van een brood tot een welverdiende vakantie, van het opsparen voor de studie van je kinderen tot je eigen pensioen. Geld, kortom, is de afspraak op grond waarvan we zaken ruilen, ooit bestempeld als ‘gestold vertrouwen’. Geld verbindt op een zekere afloop.
 
@Geldvertelt

Maar hoe werkt dat nou precies? wat betekent dat voor jou? Waar kwam de crisis nu vandaan? Wat kunnen we doen om de economie weer gezond te maken? Hoe wordt vertrouwen hersteld? ...Dat zijn verhalen die voor iedereen relevant zijn, die raken en die we kunnen doorvertellen. Immers, geld verbind. In het bezoekerscentrum worden de achtergronden bij die verhalen en de rol van DNB daarin inzichtelijk gemaakt. Verhalen inspireren en in het Bezoekerscentrum betaal je met verhalen. De spil in al die verhalen is geld en de verbindingen die het creëert. Kortom: Geld vertelt. De Facebookpagina facebook.com/geldvertelt is het platform waarop al die verhalen bij elkaar komen.
 
Verhaal-estafette 

Doordat iedereen een andere visie op geld heeft, ontstaat er een interessant overkoepelend verhaal. Dit krijgt onder andere vorm in een ’verhaal-estafette’. Een reeks van op elkaar aansluitende verhalen geschreven door allerlei verschillende mensen. Klaas Knot schrijft de aftrap en geeft het stokje door aan, in de komende maanden zullen spraakmakende In- en outsiders inhaken op hun voorganger. Zo ontstaat er een gezamenlijk verhaal dat inzicht geeft in de vele facetten van ons financiële stelsel.
Waar de rol en betekenis van DNB bij de zg. financial citizens duidelijk is, is er sprake van kennisachterstand bij consumenten. De Geldvertelt campagne is voor de Nederlandsche Bank in de nabije toekomst de kapstok voor publieksgerichte themacommunicatie waardoor zij in staat is een relatie op te bouwen zonder dat het de reputatie als toezichthouder schaadt.

Meer zichtbaar en toegankelijker, de verhuizing van het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank is een uitgelezen kans het verhaal achter financiële stabiliteit voor een breed publiek naar voren te brengen. Met de publiekscampagne Geldvertelt maakt Total identity de complexe wereld van finance toegankelijk. 

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Marco de Haan

Client director
+31 20 750 95 60