Evoke, Centers You

Evoke, Centers You

Interview met Willem van Eijk, regiodirecteur Evoke

Evoke detachering
Link naar de case_>

Technologisch talent is schaars. Dat betekent dat voor goede kandidaten er altijd goede banen zijn. En wie de kandidaat heeft, heeft de markt. Maar het ontdekken en vasthouden van talent door een detacheringsbureau wordt daardoor een permanente inspanning, die van levensbelang is. Er moet gebouwd worden aan een gemeenschap van technisch en technologisch talent, waaruit steeds geput kan worden en die zich hecht op elkaar verbindt. Evoke, detacheringsbureau in Zuid-Nederland, wil zo'n community worden. Hiervoor hebben ze een sterke positionering nodig. Die uitdaging zijn ze aangegaan met Total Identity en het resultaat mag er zeker zijn! Een interview met regiodirecteur Willem van Eijk over de samenwerking. 

WELKE AMBITIES HEEFT EVOKE, WAAR IS DE ORGANISATIE NAAR OP WEG?

"Evoke is georganiseerd in 3 sectoren (Technologie, Supply Chain & Logistics en Bouw & Infra). In deze sectoren zijn 15 vakgebieden ondergebracht. In veel van deze vakgebieden hebben wij een vooraanstaande positie welke wij willen handhaven en in een aantal vakgebieden willen we een vooraanstaande positie bereiken."

WAT IS IN DE GESTELDE AMBITIES DE UITDAGING, OF ANDERS GEZEGD: WAAROP KAN EN MOET WORDEN GESTUURD?

"Wij verkeren momenteel in hoogconjunctuur waarin een strijd naar talent gaande is. Wij gaan deze strijd aan en willen deze strijd winnen! Het primaire proces om kandidaten te werven is in grote lijnen in orde maar kan nog verfijnd worden. Daarnaast beseffen wij dat onze naamsbekendheid dient te verbeteren."

Wat heeft het werk van Total Identity bijgedragen aan uw antwoorden op die uitdagingen?

"Wij zijn met TI een traject aangegaan om een nieuwe bedrijfsidentiteit te creëren. Hierbij is de boodschap geëvalueerd en bijgeschaafd, is een nieuw herkenbaar en uniek design ontwikkeld en zijn commerciële teksten geschreven. Het is een mooi consistent verhaal geworden!"

DENKT U DAT UW ORGANISATIE KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST? BIJ VOORBEELD DAT U GOED AANSLUIT OP UW MARKT, OF DAT U GRIP HEEFT OP DE ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE?

"Evoke heeft met deze nieuwe bedrijfsidentiteit een grote stap gezet en wil nog een aantal grote stappen zetten om de ambities en doelstellingen te behalen."

IS HET PROCES DAT U MET TOTAL IDENTITY DOORMAAKT LEUK OF INTERESSANT? KRIJGT U ER ENERGIE VAN?

"Het doorlopen proces met TI kost veel energie, maar geeft daarna ook weer energie."


Willem van Eijk
Medeoprichter Evoke en
Regiodirecteur Zuidoost-Nederland

Contact: 
Wilt u meer weten over onze samenwerking met Evoke, neem dan contact met ons op:  

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36

Jan Kranendonk

Chief Intelligence
T +31 20 750 95 95