Engage -Internal Branding- Boat

Meteen bij het betreden van de Titaan, een Tweemast Zeetjalk uit Franeker, ervaar je de energie van een ontmoetingsplek die onmiddellijk inspiratie afdwingt. Een mooi vertrekpunt voor algemeen directeur Bob van der Lee van Total Identity, die de gasten meteen meeneemt met de opdracht: ‘wissel een dierbaar en persoonlijk item uit met je buurvrouw of -man. En maak de belofte aan elkaar het kleinood na twee weken in een ontmoeting uit te wisselen.’ Na dit micro interview steekt Bob van wal met een korte introductie van de dag, de sprekers en het onderwerp.

Voor de eerste presentatie aanvangt geeft de Vlaamse Chris Hoerée van partnerbureau Total Gramma de gasten de volgende opdracht mee: ‘beluister alle presentaties bewust en beantwoord de vragen: wat raakt u in deze presentie? Wat zijn daarbij opportuniteiten? En hoe kunt u deze verder door ontwikkelen voor uw organisatie?’ Chris belooft het middagprogramma te begeleiden en de antwoorden daarbij als vertrekpunt te nemen.

Participatief veranderen en bevlogen zelfredzaamheid

Léon Haver van het Ontwikkelaarsgilde liet zijn blik schijnen over ‘Participatief veranderen’ en hoe organisaties ‘bevlogen zelfredzaam’ kunnen worden. Dit doe je door systeemdenken waarbij alle relevante stakeholders vertegenwoordigd zijn (zowel intern als extern) en verbinding te maken met verleden, heden en toekomst. Vervolgens dienen de stakeholders actief betrokken te zijn bij iedere fase in het traject. Iedereen draagt bij, zowel in gemeenschappelijke zin als vanuit zijn eigen rol. Duidelijk moet worden gemaakt dat er niet één waarheid is, de waarheid blijft zich namelijk ontwikkelen. Iedereen ziet daarin zijn eigen deel van de situatie én de oplossing. Alles tezamen levert gemiddeld veel begrip voor andere invalshoeken. Een goede voorbereiding en organisatie voorkomt Poolse landdagen. Van belang is dat denken en doen verbonden zijn: het ontwerp van het programma en de implementatie ervan dienen niet gescheiden te zijn.

Hoe ‘Future retail’ BMW klantgericht maakt

Willem Willemse van BMW Group geeft een kijkje in de internationale keuken over de future of retail. Internal branding wordt actief ingezet om de organisatie op de veranderende klantvraag in te richten. BMW beseft dat er een gedragsverandering bij de klant heeft plaatsgevonden. Prijzen zijn transparant, klanten zijn internationaal, beter geïnformeerd en daardoor kritischer. Daarnaast is differentiatie door producten, technologie en design moeilijker geworden. Steeds meer merken proberen een plaats te veroveren in het premiumsegment en er is sterke concurrentie onder de gevestigde merken.

Dit alles heeft BMW kritisch naar zichzelf doen kijken en vooral naar wat haar klanten van de dealers verwachten. Onder de paraplu van Future Retail heeft BMW haar dealers voorzien van een nieuwe inrichting, routing, meubelen, maar bovenal van nieuwe rollen en bijbehorende verkoopinstrumenten en -communicatie.

Van een traditioneel louter sales benadering, wordt een bezoeker nu hartelijk gegroet door de Greeter. Deze is er alleen voor een plezierig welkom. Vervolgens is daar de Product Genius, de ‘labrador’ in de dealership zegt Willemse gekscherend, die de bezoeker – zonder sales-bijbedoelingen – gemakkelijk van informatie kan voorzien. En mocht je er dan toch aan toe zijn, dan is er ook nog de verkoopadviseur.

Om de kwaliteitstandaard te bewaken zijn er mysterie clients. Customer treatment is meer dan coaching, het vereist naast commitment van de contractpartner, ook gedegen training en feedback..

De kracht van passie

Hwie-Yang Kwee van ID-entity doet zijn betoog over ‘Passie binnen organisaties’ en waarom het essentieel is dat ‘het gaat branden’. De wereld is de laatste 100 jaar drastisch veranderd. De roep om integere bedrijven en intrinsieke leiders is groot. Enerzijds vanuit de hang naar wezenlijke verbinding. Maar anderzijds vanuit de pure noodzaak om authentiek en direct te kunnen reageren op een totaal transparante wereld waar nieuws direct online beschikbaar is. Dat maakt dat de mens zelf weer als middelpunt moet fungeren. Met ons instinct als kompas. Kwee stelt dat mensen  letterlijk gewaardeerd moeten worden in de begroting en het jaarverslag van de organisatie.

Verder is een nieuw paradigma ontstaan van de complete organisatie. Naast het (rationele) hoofd, kent de organisatie ook een hart, lichaam en ziel. Hwie-Yang legt ook de parallel met stammen die van nature ook passie en flow kennen. Zij hebben een visie of religie, een gemeenschappelijk hoger doel en een duidelijke ontstaansgeschiedenis. Maar ook een eigen taal met symbolen (verbaal en non-verbaal), een duidelijke leiderschapsstructuur en samenhang. Met helden, maar ook met duidelijke regels voor acceptabel en niet acceptabel gedrag, rites en rituelen. Kwee sluit af door te zeggen dat een betrokken medewerker uiteindelijk leidt tot een winstgevende organisatie. Maar alleen als het intern gaat branden. 

Brandweer Gooi en Vechtstreek in Nieuw-Roodkleuren

Martin Mager, Sectorcommandant van Gooi en Vechtstreek vertelt hoe de brandweer van oud naar nieuw rood aan het veranderen is. Achter deze internal branding campagne gaat een belangrijke maatschappelijke opdracht schuil. Mager geeft onmiddellijk openheid: ‘We behoorden tot de vijf slechtst presterende regio’s van het land, en kwamen in maar 50% van de gevallen binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse. Het moest dus beter en goedkoper’. Tijd voor een nieuwe aanpak, tijd voor Nieuw Rood. Het doel: Een brandweer die zorgt voor een brandveiliger regio met minder incidenten, slachtoffers en schade. Nieuw Rood is veel meer dan een kleur. Het is een mentaliteit die ons allemaal verbindt.

Nieuw Rood kent drie pijlers die één geheel moeten vormen: Nieuwe Repressie, Nieuwe Preventie en een Nieuwe Organisatie. Alles staat met iedereen in verbinding. Vanaf 2009 is hard gewerkt om de organisatie ook daadwerkelijk een regionaal karakter te geven. Met gelijke systemen op alle posten, een uniform beleid en gelijke procesbeschrijvingen. Sinds de invoering zijn de opkomsttijden sterk verbeterd en op 1 januari 2015 moet het concept in de hele regio operationeel zijn.

Met het huidige dekkingsplan gaat de dekking weliswaar spectaculair omhoog, maar er blijven toch plekken bestaan waar we nog steeds niet binnen de gestelde opkomsttijd kunnen zijn. De enige kaart die er dan getrokken kan worden is de preventieve kaart. Hier wordt samengewerkt met alle risicogroepen, scholen, wooncorporaties, thuiszorginstellingen en andere organisaties om de brandveiligheid te verbeteren. Volgens Mager ‘doe je al veel meer dan je weet’. Revolutionair is de keuze om alle medewerkers een preventietaak te geven – ongeacht functie, rang of stand. ‘Een grote verandering voor velen, maar belangrijk in onze veranderende rol.’ Het devies van Mager: ‘vooral ergens over praten in plaats van met elkaar praten.’

Interactie en ervaren door werkmethodieken: het woord van de dag is ‘goesting’

Chris Hoerée van Total Gramma leidt het onderwerp vanuit haar visie in: Internal Branding is het bouwen van een identiteit inside out. De mate van participatie en co-creatie kan verschillen in elk brandingsproces en is geënt op de huidige en gewenste cultuur van de organisatie. Hoerée geeft voor het gemak de basispijlers van Appreciative Inquiry, ook wel Waarderend Onderzoek, mee: het analyseren van wat niet lukt, helpt ons niet nieuwe oplossingen te vinden of belangrijke veranderingen te bewerkstelligen. Het is belangrijk te ‘dromen’ hoe we de dingen zouden willen. Daarnaast creëren ook woorden werkelijkheden. Niet alleen het gedeelde verhaal maar ook de manier waarop het verteld wordt, bepaalt welke gemeenschappelijke realiteit gebouwd wordt. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar wat mensen en organisaties energie, ‘goesting’ geeft. Het appelleren op dat vermogen tot positieve verandering en zelfsturing, versterkt het proces. Tot slot geeft Chris aan dat de actie in de interactie zit. Verbinding en wederzijdse dialoog ontstaan door het werken rond een gedeeld thema. Participatief werken en co-creëren versterkt de relaties tussen mensen in organisaties.

Vervolgens zet Hoerée daad bij woord en vraagt iedereen de initieel individuele belevingen uit het ochtendprogramma per tweetal te delen met elkaar. De één vertelt, de ander luistert en vat de kernwoorden op een geeltje. Na deze uitwisseling werden de kernwoorden op de drie hoofdvragen geplot: INSPIRATIE, OPPORTUNITEITEN en ONTWIKKELING. De groep mocht dit in een stille tocht langs deze pijlers doen en de woorden groeperen en clusteren. Waarna een landkaart van een aantal thema’s ontstond.

Vervolgens werd een thema verder verkend door middel van metaforische beelden. Eén beeld voor ‘wat betekent het voor mij’ en één voor ‘hoe stel ik mij de gedroomde resultaten in mijn organisatie voor?’

Tot slot presenteerden de tafels aan de groep, wisselend verbouwereerd en verrast over het co-creatieresultaat. Bob sluit af met de belofte de output na te sturen in een nieuwe vorm. De ontwikkeling zet zich voort! En na al het harde werk, werd het tijd om de trossen los te gooien, de zeilen daadwerkelijk te hijsen en het IJ op te gaan. 

fotoreportage

Donderdag 25 april voer de eerste Engage boot van dit jaar weer uit met als thema Internal Branding. Na boarding met appeltaart benaderden inspirerende sprekers het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Vanaf het eerste moment werden de aanwezigen gevraagd het op zichzelf te betrekken. Wat is er werkelijk gaande, (van) binnen en buiten? Hoe weet je wat echt is? En waar verbind je je werkelijk op? Een dag de diepte in met elkaar brengt nieuw licht.

Essay van Hwie-Yang Kwee

We zouden organisaties veel meer als levende organismen moeten zien. Met een hoofd, een hart en een ziel. Met verstand, gevoelens, normen en waarden. Ze worden geboren en gaan ook dood. Als ze niet worden onderhouden, dan worden ze ziek en gaan ze eerder dood. Je kunt organisaties als levende organismen zien, omdat zij zijn opgebouwd uit mensen. In het industriële tijdperk... Lees meer

Contact: 
Wilt u meer weten over dit event, neem dan contact met ons op: 

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58

Jeanett Visser

Communication and programme manager
+31 20 750 95 69