Design for Humanity 2015

Design for Humanity 2015

DDW, 23 oktober, de Lichttoren, Eindhoven
De gehanteerde methodiek van de ‘hackathon’ komt uit de wereld van developers en designers. Het is een inspirerende, vruchtbare en bewezen setting, die in korte tijd tot veel ideeën leidt. We hebben niet de pretentie, een crisis van een dergelijke omvang te kunnen oplossen, maar willen de wereld voorzien van inspiratie en handvaten. Het streven is duizend ideeën te genereren (waarvan een aantal direct uitvoerbaar zijn) en die ideeën te vangen in een inspiratieboek of andersoortige publicatie, die breed afgenomen kan worden en alle betrokkenen helpt denken. We hopen die publicatie uiteindelijk te kunnen aanbieden aan de relevante beleidsmakers: de minister of de staatssecretaris, en/of een aantal Kamerleden.
 
De hackathon heeft van de Dutch Design Week een dag de ruimte gekregen op een toplokatie. We sluiten een grote groep jonge én ervaren ontwerpers aan en informeren die door zoveel mogelijk direct betrokkenen aan hen een ‘briefing’ te laten geven. Zo is medewerking toegezegd door een aantal NGO’s en politici. Na deze briefing gaan de ontwerpers aan de slag om in hoog tempo zo veel mogelijk aspecten van de problematiek te ontdekken en daarvoor creatieve oplossingen te creëren.
 
Het initiatief wordt geholpen met betrokkenheid van zoveel mogelijk organisaties en individuen. Door als stakeholder in de problematiek deel uit te maken van de genoemde briefing bij voorbeeld. Door ons te helpen, aandacht te genereren via de tot u beschikking staande kanalen. Door te ondersteunen met funding voor de dag zelf en voor de publicatie waarop we uit willen komen, bij voorbeeld via de fundingpage van de 1%Club: https://www.onepercentclub.com/nl/#!/projects/design-for-humanity-the-refugee-hackathon.
 
Zie voor meer infornatie:
www.designforhumanity.nl
https://www.facebook.com/designforhumanityhackathon
Onder 'Download case' vindt u een PDF met een uitgebreide beschrijving van het initiatief

Ons bureau is partner in een project dat deel uit gaat maken van de Dutch Design Week, komende oktober. Het project is een zogenaamde ‘hackathon’ onder de titel ‘Design for Humanity’; een evenement waarbij door een grote groep designers in een soort snelkookpan-situatie, een poging wordt gedaan om te komen tot zoveel mogelijk ideeën voor het hanteerbaar maken van de huidige vluchtelingencrisis. Het streven is duizend ideeën te genereren, variërend van logistieke oplossingen tot het creëren van draagvlak, en van doorkijken naar het globaal en Europees verband tot het benutten van de kansen die de toestroom van migranten ons in Nederland biedt.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Manfred Roosenstein

Client services manager
+31 70 311 05 35