Brabant heeft een traditie van vooruitdenken

Brabant heeft een traditie van vooruitdenken

interview met Joks Jansen, directeur BrabantKennis

BrabantKennis is een door de provincie Brabant geïnitieerd platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit telkens wisselend perspectief, met telkens andere partijen. Een gesprek met Joks Janssen, directeur van deze unieke organisatie.

BrabantKennis bestaat nu ruim een jaar, wat heeft BrabantKennis Brabant gebracht?

‘Brabant heeft een mooie traditie van vooruitdenken. BrabantKennis probeert een eigentijds antwoord te zijn op deze traditie: geïnspireerd vooruitdenken op gezette tijden vanuit alle geledingen uit de Brabantse samenleving. Dit doen we met partners als SPARK, Bibliotheek Midden-Brabant, BrabantStad, de provincie Noord-Brabant en Tilburg University. Door het organiseren van ‘Trenddagen’ en debatavonden wordt ondertussen ook de ‘wisdom of the crowd’ steeds meer gemobiliseerd. Brabant is één groot brein. Mensen vinden het leuk om mee te denken. Burgers, zzp’ers, sociale ondernemers – een palet van veel verschillende typen kennis wordt met elkaar verbonden, waarbij nieuwe economische inzichten ontstaan die impact hebben op de organisatie van Brabant, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. De brug tussen provinciaal bestuur en burger wordt hiermee verkleind.’

Wat is jullie ambitie?

‘We zijn gewend om te sturen met geld en met wet- en regelgeving, maar we moeten meer gaan sturen met kennis. Kennis wordt altijd gezien als iets neutraals, maar kennis heeft juist een doel. Het bewerken van kennis – aan de hand van scenario’s en toekomstverkenningen – levert contra-intuïtieve inzichten op en kan hierdoor mobiliserend werken. Over 5 jaar is BrabantKennis het kennisknooppunt van Brabant waar kennis wordt samengebracht en bewerkt om dingen in beweging te zetten.’

Wat zie je als de grootste uitdaging?

‘Onze uitdaging is om vraaggericht te werken. Ik zou het heel goed vinden als we voor ieder project een samenwerkingspartner zouden hebben en in co-productie dingen samen doen. De uitdaging is dat opdrachtgevers en partners ons op natuurlijke wijze gaan vinden en zelf thema’s aandragen. Het zou mooi zijn als we over vijf jaar een event weten te organiseren waarbij we vanuit het idee van één collectief Brabant Brein een ontwerp maken voor de toekomst van Brabant. Als we een platform weten te bouwen waar je kennis en ideeën in kan pluggen is de missie van BrabantKennis geslaagd.’

Wat heeft het werk van Total Identity bijgedragen aan de gestelde uitdagingen?

‘Total Identity draagt op meerdere niveaus bij aan het realiseren van onze ambitie: in het definiëren daarvan en in de visualisatie. Ten eerste hebben we in het begin samen met Total Identity nagedacht over de identiteit van het in initiatief: wat wil je uitdragen en welke positie kies je? Dit is een hele goede start geweest om onze toegevoegde waarde scherp te krijgen.

De visuele identiteit was voor BrabantKennis cruciaal om zichtbaar te worden in een diffuse markt met veel verschillende soorten partners. We begonnen met niks en je moet aanbod creëren en de markt veroveren. Het helpt enorm als je identiteit in een merk wordt gegoten dat prikkelt en laat zien dat er iets van nieuwsgierigheid in zit, verassend, creatief.

En de ‘10 kiemen van Brabant’ is een mooi voorbeeld waarbij vorm en inhoud met elkaar matchen. Ooit was het idee ontstaan om kleine ‘pixi’ boekjes te maken voor in de binnenzak: persoonlijk en aantrekkelijk voor een groot publiek. Dit is nu gerealiseerd en de boekjes worden door veel belangstellenden, waaronder Gedeputeerde Staten, gretig afgenomen.

De samenwerking met Total Identity vind ik bijzonder. Het is uniek dat het bureau vanaf het begin bij BrabantKennis betrokken is geweest. De samenwerking voelde meteen goed. Er is een match en daardoor kun je intuïtief met elkaar aan de slag gaan. En als je dat één keer hebt gedaan – dan smaakt dat naar meer.’

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36