Bob van der Lee

Bob van der Lee

Brand builder en managing director Total Identity

Bob van der Lee (1969) begon zijn studie Architectuur en Landschapsinrichting aan de Rijkshogeschool Larenstein, maar studeerde uiteindelijk af in Marketing & Communicatie in Amsterdam. Hij startte nog tijdens zijn studie zijn eerste bedrijf en werd na afloop van zijn studie gevraagd als gastdocent Communicatieleer.

Hij startte zijn carrière bij Wunderman Cato Johnson (direct marketing) en gaf mede vorm aan de interactieve unit van Young & Rubicam (Brand Dialogue). Hij heeft daaropvolgend twee jaar voor Y&R Europe gewerkt voor de Europese key accounts als business development director van de groep.

Op 32 jarige leeftijd werd hij algemeen directeur bij VBAT, een internationaal opererend merk- en designbureau. Hij heeft in deze tijd het bureau begeleid bij de integratie in het internationale WPP netwerk en hield zich als CEO bezig met merk-strategische vraagstukken op nationaal en internationaal niveau.

Hij werd per 2009 algemeen directeur bij Total Identity, en heeft zich de afgelopen jaren ingespannen op de veranderingsopgaaf van het bureau en haar klanten. Binnen Total Identity richt hij zich op nationale en internationale positionerings- en profileringsvraagstukken.  

Positioneren

In een markt waarin geografische grenzen niet meer bestaan en nieuwe toetreders iedere dag uit alle verschillende hoeken kunnen komen, gaat het niet meer over het hebben van een consistente huisstijl maar over adaptief vermogen en een contextgevoelige breinpositie. Maar hoe een werkelijk onderscheidende en toekomstbestendige positie in het brein van de doelgroep op te bouwen zonder te vervallen in randvoorwaardelijkheden als kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid? Dit is waar Bob graag met klanten in een brede dialoog het merk en haar opgaaf scherpstelt. Vanuit de WHY van de organisatie samen werken aan een krachtig iconisch merk.

Door zijn integrale benadering vormen alle touchpoints een branded ‘eco-systeem’ waarin de customer journey en customer experience verder kunnen worden vormgegeven.  

Merkarchitecture

Volgens het vroegst overgeleverde traktaat over architectuur, 'De architectura' van de Romeinse architect Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Iedere goede merkarchitectuur maakt ook gebruik van deze drie basispijlers. Het ontbreken van één van deze pijlers maakt een merkarchitectuur waardeloos. Een mooie, stevige en consistente stijl die in de praktijk niet bruikbaar is werkt niet; een mooie bruikbare stijl die niet stevig is valt binnen de kortste keren om; en een stevige en bruikbare stijl die niet aansluit op de doelgroep mist zijn doel.  

Daarbij krijgen wij iedere dag te maken met steeds verder gefragmenteerde doelgroepen, niche-proposities, een explosieve toename van distributiekanalen en vele innovatieve samenwerkings- verbanden. Hierdoor neemt de vraag naar een heldere merk- en marktstrategische benadering toe. Door de verdere diversificatie veranderen de identiteit en het merk steeds meer in een emotionele ‘state of mind’ waarop communities in- en extern aansluiting vinden: het vermogen om te verbinden. Het gaat hierbij over identificatie, relevantie en context en samenhang. Hoe om te gaan met dit lastige dilemma tussen enerzijds het creëren van samenhang en relevantie en anderzijds toch zo optimaal mogelijk inspelen op de markt, doelgroep en verdere flexibilisering? Voeren wij een Branded house of House of brands strategie? Is dit portfolio verdedigend gedreven of juist aanvallend gericht? Silver bullit of flanker brands? Vragen die horen bij een weloverwogen merk-portfoliostrategie: Merkarchitectuur.

Internal Engagement

Birkigt & Stadler beschreven het al in 1986: naast symboliek en communicatie is het gedrag van een organisatie de derde zeer belangrijke component. In de huidige mediafragmentatie wordt een merk steeds meer opgebouwd uit ervaringen in plaats van commerciële communicatie- boodschappen. In al deze ‘ontmoetingen’ speelt het gedrag en de daarmee samenhangende ‘corporate culture’ een zeer belangrijke rol. We groeien van 'bereiken' naar 'beraken' en van 'branding' naar 'bonding'. In een wereld met zoveel horizontale communicatie is geen plaats meer voor een puur extern gedreven imago-aanpak. De interne focus is nu vaak nog beperkt tot een ‘branding-wasstraat’, of erger: een koffiemok- en muismatmoment (samen sterk) met wat kernwaarden en wat ‘bullets on a sheet’. 

Wie zijn de echte interne ambassadeurs, welke opgaaf geef ik ze mee en hoe activeer ik mijn medewerkers hierop? Authentieke mensen met echte verhalen creëren een collectief verbindend vermogen. Dit is niet alleen een interne opgaaf. Ook ten aanzien van de klantervaring (experience) gaat het over het in lijn brengen van mensen met de uitgesproken ambitie (identiteit) en de gewenste breinpositie (branding). 

Specialismen/expertise

Contact: 
Wilt u in gesprek komen met Bob, neem dan direct contact op: 

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58