Ambitie: Accountabillity

Ambitie: Accountabillity

6e Total Identity kennismarkt over meetbaarheid en effectiviteit, 31-07-14

Wat betekent het veel gehoorde accountability voor Total Identity en haar relaties en klanten? Het gaat over het meten van effecten van communicatie. Waar is maximaal effect bereikt? Met welke partners en klanten werken we optimaal samen en maken we het verschil? De kennismarkt van Total Identity stond deze keer in het teken van meten is weten. 

Kennismarkt

Op woensdag 2 juli 2014 kwamen de collega’s van Total Identity, Total Active Media, Total Identity Den Haag, Total Gramma, Koeweiden Postma, C&F Report bij elkaar om hun aandacht te delen en te scherpen. Ook enkele klanten en relaties waren uitgenodigd om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Zeer diverse presentaties werden gegeven die leerzame discussies op gang brachten tussen collega’s en die je uitdagen verder te denken over het onderwerp. Het centrale thema ‘accountability’  werd van verschillende kanten belicht. Het ging over verschillende meetmethodes, groot effect van een relatief kleine inspanning en co-ondernemerschap. Van DNB, de Volvo Ocean Race, het unieke evenement Hack the Brain tot nieuwe donoren voor Sanquin.

Buiten de organisatie

Niet alleen collega’s gaven presentaties, ook relaties deelden kennis. Annemarie Gils van Lagerweij & Partners vertelde over de rol van individuen en teams in veranderingsprocessen. Organisaties die een verandering top down bekijken zien niet altijd het draagvlak of juist de weerstand tegen de verandering. Lagerweij & Partners onderzoekt dit gevoel van onder naar boven: hoe ervaart het personeel de verandering? Waar komt hun motivatie vandaan? Vervolgens wordt dit omgezet in een strategie zo dat ieder individu, team en afdeling haar verantwoordelijkheid kan en wil nemen in de verandering.

De andere special-guest Chris Juta YX-company vertelde vol enthousiasme over zijn merkidentiteit-scan, deze maakt overgang tussen internal en external branding eenvoudig mogelijk.  De nieuwe meetbaarheid van marketing en communicatie, bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid en loyaliteit, geeft organisaties de kans om in te spelen op velden waar ze zich nog niet volledig hebben ontwikkeld.

Crisis-communicatie 

Fleur Schrader belicht het thema vanuit identity& branding; hoe blijft een organisatie zichzelf in een crisis?  Hoe biedt het een kans op het gebied van (re)branding ? Door sociale media is een organisatie meer bewust zijn van een de kansen en bedreigingen van het nemen van verantwoordelijkheid. Tijdens de ontwikkeling van de identiteit van een organisatie is het belangrijk om mogelijke negatieve scenario’s te schetsen. ‘Maak jezelf fit for the future.’

Identiteits-scan

In de laatste ronde kwam Chris Hoeree aan het woord in haar presentatie over het scannen van je identiteit van je organisatie. Het scannen gebeurt door middel van een online-survey. Vragen daarin zijn: Hoe zien uw mensen de ideale identiteit van uw organisatie? Hoe beleven en wensen uw mensen het intern klimaat in uw organisatie? En hoe schat men de strategie en competenties van de organisatie in?” Kernwaarden worden duidelijk, samen met de tevredenheid en de door de werknemer gewenste organisatie. Naar aanleiding van deze uitkomsten kan de huidige organisatiecultuur en de gewenste cultuur worden vastgesteld. Vervolgens kan hierop een gepaste strategie worden toegepast. De identiteitsscan geeft inzicht in percepties en hoe deze impact hebben op de organisatie, het is de basis voor een internal branding project.

Hack the Brain

De ultieme vorm van meten kwam ook aan bod: het direct intappen op de reacties van onze hersenen. Tijdens het evenement Hack the brain van 23 tot 25 mei brachten hackers, wetenschappers en kunstenaars in tien teams, niet alleen de hersenwetenschap maar ook onze algemene kennis over het brein verder. Total Active Media speelde een centrale rol en vaardigde ook een team af. Het team vertelde gedreven hoe je zaken in het brein kan krijgen, wat eruit kan komen en hoe breinen technologisch aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot een superbrein. 

kennismarkt

Kortom elke diverse presentatie kan weer worden afgeleid naar één onderwerp: accountability. Alle presentatie belichten het thema vanuit een geheel eigen kant. Accountability is niet alleen meten maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten. Accountability zal een nieuwe invloed hebben op identity en branding, de vraag blijft hoe de markt hier op gaat inspelen en hoe we dit in ons voordeel kunnen gebruiken. Want wij kijken samen verder.

 

Contact: 
Wilt u meer weten over ons ambitie op accountability, neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58