Nieuw Rood

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, is ontstaan uit de 13 korpsen van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het korps, bestaande uit circa 550 mensen, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op rampbestrijding en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

Achtergrond

Brandweer Gooi en Vechtstreek zet een nieuwe koers uit. De redenen zijn het streven naar een brandveiliger regio en de noodzaak om de kosten te beheersen. En wanneer het beter moet en tegelijkertijd goedkoper is er nog maar één mogelijkheid: het moet anders.
In de praktijk zijn er drie ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Incidenten worden bestreden met variabele voertuigbezetting, incidenten worden voorkomen door iedere medewerker in te zetten op preventie en de organisatie wordt meer lean and mean ingericht. Wij hebben het korps  gefaciliteerd bij de transformatie met interne en externe communicatie. Een complexe opgave, want er wordt meer van het korps verwacht voor minder geld.

Vraag aan Total

Ontwikkel een campagne: hoe ga je leren en accepteren om op een andere manier brand te bestrijden, hoe maak je van repressief personeel en kantoormedewerkers overtuigde preventisten, hoe hou je de broodnodige vrijwilligers aan boord, hoe werf je nieuwe en hoe maak je bewoners en bedrijven duidelijk dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen brandveiligheid? 

Aanpak en resultaat 

Total Active Media heeft alle uitdagingen gebundeld binnen het campagnethema Nieuw Rood. Nieuw Rood is doorvertaald naar een heldere communicatiearchitectuur met drie subthema's: Nieuwe Repressie, Nieuwe Preventie en Nieuwe Organisatie. Met in de interne campagne een hoofdrol voor de brandweermensen die nu al 'de Brandweer van Morgen' zijn. Cruciaal is het communicatieprogramma dat hier aan ten grondslag ligt, waarbij alle voorlichtingsmiddelen en -kanalen op elkaar zijn afgestemd, in zowel tone of voice als tone of visual, van print tot online. Door de brandweermensen en de doelgroepen te betrekken bij het realiseren van al deze middelen ontstaat geloofwaardige, voorlichting én krachtige activatie.  

Meerwaarde 

De transformatie is inmiddels afgerond. Mede dankzij de herkenbare thematiek is Nieuw Rood sinds 2013 snel uitgegroeid tot een begrip binnen zowel het korps als de complete regio.

Variabele voertuigbezetting is een feit, de eerste brandpreventiepilots zijn gestart en de nieuwe organisatiestructuur is een feit. Uit onderzoek blijkt dat de brandweermensen positief zijn over de communicatie. Digitale nieuwsbrieven worden massaal gelezen en vrijwel de gehele 24-uursdienst van kazerne Hilversum reageerde op de oproep om – naast hun primaire taak – voorlichter te worden in groepen vier van het primair onderwijs. Brandweer Gooi en Vechtstreek wordt inmiddels door andere korpsen gezien als voorloper in de transformatie naar Brandweer van Morgen.

Op naar de Brandweer van morgen 

Contact: 
Nieuwsgierig naar onze communicatieprogramma's?  

Dennis Glijn

Strategy director
T +31 20 750 95 74