Martijn Arts, creatief strateeg

Martijn Arts, creatief strateeg

en managing director Total Active Media

Martijn Arts (1973) was oprichter van ZaPPWeRK (1996), een van de eerste internetbureaus van Nederland. Nadat het bedrijf was overgenomen door Total Identity werd het hernoemd tot Total Active Media. 

Opgeleid als Industrieel ontwerper aan de Technische Universiteit in Delft, combineert Martijn altijd business, technologie en design in zijn werk. Zij persoonlijke passie uit zich in het verbinden van cultureel erfgoed en identity met futurisme en technologie. 

Martijn deelt zijn ervaring met startups in Startupbootcamp en Rockstart incubators heeft onder meer de succesvolle startup 3DHUBS geholpen. Als spreker en gastdocent geeft hij les aan Nyenrode Business School, Open Universiteit en het NIBAA Instituut.

Digitaal Erfgoed

Martijn heeft veel ervaring op het vlak van het cultureel erfgoed. Zo is Total Active Media door zijn inspanning partner van Oneindig Noord-Holland waarmee vervolgens het huidige in.nl ook is gerealisereerd, hebben we de grootste ‘iPhone’ van Europa gerealiseerd met Het Scheepvaartmuseum en hebben we als partner veel innovatieve onderdelen geleverd voor Arts Holland. In het verleden wonnen we een Europese prijs voor beste mutlimediaproductie van Europa met Museum Boijmans van Beuningen, hebben we ook de Vlaamse Cultuurdatabank gerealiseerd en stonden we aan de basis van Geheugen van Nederland en Uitburo.nl. In al deze trajecten was koppelen met collectiesystemen en culturele databases een belangrijk onderdeel.
 
Los van deze professionele bureauervaring werken we ook buiten de ‘bureau-uren’ aan het ontsluiten van Cultureel Erfgoed op het digitale domein. Martijn is lid van het bestuur van Stichting Batavialand, partner van Stichting CultuurKathedraal en ontwikkelde in 2003 de eerste locationbased dienst waarmee erfgoedinformatie via de telefoon werd ontsloten. In het verlengde hiervan werkt hij actief aan de totstandbrenging van een dekkende Nationale Culturele Infrastructuur voor Digitaal Erfgoed en juist ook aan haar 'value added content' en services zoals verhalen, events en routes. 

Innovatie (management)

Martijn werkt aan een methodiek voor effectief innovatiemanagement. Dit noemen we 'Two Speed', een methodiek waarmee u producten, projecten, organisaties en services parallel zowel kunt optimaliseren als innoveren. Van website-optimalisatie tot procesinnovatie. 

Optimalisatie vs innovatie

Optimalisatie
Het verbeteren van een bestaand systeem binnen het bestaande paradigma (van uw organisatie en/of proces). Iedere organisatie wordt efficiënter zodra medewerkers binnen een bepaald paradigma (IT-systeem, organisatiestructuur) hun routine vinden. Optimalisatie is dus cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie.    

Innovatie
Het verbeteren van een bestaand systeem buiten het bestaande paradigma. Ieder systeem (dus ook een organisatiestructuur) is een beperking van de vrijheid en iedere routine een rem op de creativiteit. Werken binnen een bepaald paradigma leidt onvermijdelijk op termijn tot een verminderde meeropbrengst ofwel een stagnerende efficiëntie. Innovatie is dus ook cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie.   

Two Speed Methodiek
Een organisatie die teveel optimaliseert en te weinig innoveert wordt op de duur uit de markt gedrukt door inefficiëntie of mismatch tussen marktvraag en aanbod. Een organisatie die teveel innoveert en te weinig optimaliseert wordt op den duur ineffectief doordat het wiel te vaak opnieuw wordt uitgevonden. De verhouding is belangrijk om 'fit for the future' te worden. Met de Two Speed Methodiek komen optimalisatie en innovatie in de juiste verhouding te staan en vermindert u risico's.

Infographics en datavisualisatie

Infographics zijn tegenwoordig ontzettend populair op internet. Iedere gebeurtenis, film en elk populair product heeft wel een eigen infographic. Maar wat is een infographic eigenlijk? 

Volgens Martijn is een infographic de meest gecomprimeerde vorm van kennisoverdracht. Het is namelijk beeld en een beeld zegt meer dan duizend woorden. Door gebruik te maken van design wordt het meer dan ‘alleen’ een beeld. Het wordt een systeem waarin je regels, verbanden en verhoudingen uitlegt. En door de combinatie met tekstuele informatie te maken is werkelijk alle kennis te comprimeren tot een infographic; het maggie-blokje van de kennisoverdracht dus.
 
Het is daarnaast ook een verhaal, waar je alle fantasie bij kunt gebruiken, dat je, net als bij een boek of een kunstwerk, ook op ideeën brengt. Puur persoonlijke ideeën, die voor iedereen anders werken. En een verhaal zegt weer meer dan duizend beelden, omdat het je fantasie aanspreekt. Beeld en impact, storytelling en fantasie dus. In een tijd waarin kortetermijnissues en -trends meewegen in de structuur van de organisatie, een tijd van continue dynamiek en van ‘living identities’, in die tijd is de infographic een goed middel – misschien wel het beste – om je als organisatie op te richten, om je te organiseren, je mee uit te drukken en er je verbindend vermogen mee te manifesteren.
 
Een infographic is dus een gecomprimeerde en grafische beeldtaal, gecombineerd met storytelling, die de fantasie aanspreekt. En vormen of typen zijn er legio. Alle genoemde en getoonde voorbeelden zijn infographic en allemaal missen ze wel wat. Tezamen vormen ze een überinfographic, een universum dat alle aspecten laat zien van het begrip infographic. 
 
Martijn tracht in zo veel mogelijk projecten zijn passie voor infographics door te laten klinken. Gelukkig staan klanten steeds meer open voor deze intensieve maar effectieve manier van visualiseren.

Specialismen/expertise

Contact: 
Wilt u in gesprek komen met Martijn, neem dan direct contact op: 

Martijn Arts

Creatief strateeg
T +31 20 750 9425