Zichtbaar in de transparante wereld

Zichtbaar in de transparante wereld

Creativiteit als randvoorwaarde

Essay van Frank Kessel

Corporate publishing is het aangaan van de benodigde dialoog met stakeholders via diverse communicatiekanalen die mét elkaar een samenhangend geheel vormen. Corporate publishing is het communicatiepodium waarop organisaties zich uitspreken, waar het debat plaatsvindt en waar resultaten, consequenties zichtbaar worden.

Corporate publishing is het initiëren, organiseren én realiseren van de dialoog. Corporate publishing zorgt voor de continuïteit van de dialoog door deze op maat aan te bieden aan de verschillende doelgroepen/stakeholders door de juiste keuze van middelen, momenten en boodschap.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Zichtbaar in de transparante wereld', neem dan contact met ons op: 

Sieds de Boer

Content strategist
+31 20 750 95 76