Van taakstelling naar klantwaarde

Van taakstelling naar klantwaarde

Over de ontwikkeling van woningcorporaties

Essay van Ingrid de Boer, Marc Eggermont, Hans P Brandt en Caro van Dijk

De maatschappelijke context waarin woningcorporaties opereren is volop in beweging.
Door de kredietcrisis en recessie neemt de druk op woningcorporaties om hun maatschappelijke bijdrage te leveren toe. Daarnaast maakt het falend toezicht bij een aantal corporaties en de hieruit voortvloeiende excessen, dat de politiek zich in toenemende mate weer met het functioneren van woningcorporaties bemoeit. Woningcorporaties worden dus momenteel uitgedaagd om niet langer te reageren, maar zich sterker te richten naar de eigen gedachten omtrent het gewenste functioneren van de woningmarkt.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Van taakstelling naar klantwaarde', neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827