The story of Total Identity

Bij elke stap
raakt de bedoeling uit zicht.
Om voort te kunnen,
draait de reiziger zich om.
– Lu Tzu

Hetzelfde
telkens anders

Hoe blijf je jezelf trouw in een tijd die telkens iets anders vraagt?

Toen ik enige tijd bij de Baak werkte, kreeg ik een handgeschreven brief van de oprichter, Charles Maitland. Een kort briefje met een kernzin die ik nooit vergeten zal: “U doet alles anders dan ik het heb gedaan, maar u doet precies wat ik bedoeld heb.”

Hetzelfde anders.

Als opvolger kun je alles, echt alles anders doen, als je maar niet van de essentie afwijkt. Dat lijkt me in het algemeen wel waar, al is het moeilijk vast te stellen wat de essentie dan precies is. Het is – ook – een taalspel.

Edu Feltmann, een van mijn leermeesters, ging zo ver mensen “hompen vlees” te noemen “waar taal uitkomt”. Wij uiten bezweringsformules waarin wij proberen de wereld naar onze hand te zetten. Wij talen naar betekenis in een wereld waarin wij vervolgens, juist door dat onstilbare taalvermogen, hopeloos verdwalen.

Ik dwaal verder.

Ontwikkeling en verandering gaan hand in hand. Het zijn misschien wel woorden voor hetzelfde, het zijn zusjes op zijn minst. Toen Odysseus van zijn lange en avontuurlijke reis uit Troje terugkeerde op Ithaca was hij onherkenbaar, zelfs voor zijn zoon. Voor het oog was hij volledig veranderd. Alleen zijn hond, Argos, herkende hem.

Als twee vijftigers, vrienden van vroeger, elkaar ontmoeten leggen zij hun hand op elkaars schouder en zeggen: “Je bent geen spat veranderd.” Maar voor de buitenwacht zijn zij onherkenbaar geworden en echt niet “alleen maar ouder”.

Met een beetje geluk weet je, als je een lange weg hebt afgelegd, waar het uiteindelijk om gaat. Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen, heeft Kierkegaard al gezegd. We komen achter.

Wie zichzelf trouw wil zijn, doet er goed aan zichzelf te kennen. Wat is essentieel, wat doet er toe? Dat geldt voor mensen en bedrijven. Voor fabrieken misschien wat minder dan voor ontwerpende professionals. Al weet ik dat niet eens zo zeker. Waarom doe ik dit? Wat drijft me? Wie zichzelf die vragen met enige regelmaat stelt, gaat makkelijker om met het “wat en het hoe”. Die veranderen voortdurend, maar van “waarom en waartoe” kun je op aan. Die blijven staan.

De Tao van Lu Tzu lijkt dat te bedoelen: stilstaan bij de kernvraag helpt de reiziger om voort te kunnen.

Harry Starren
Voorzitter Federatie Dutch Creative Industries (FDCI)

Contact: 
Wilt u meer weten over ons, neem dan contact op met: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Bob van der Lee

Brand builder
+31 20 750 95 58