Psychologisch afstemmingsproces

Psychologisch afstemmingsproces

Over een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt

Essay van Willemijn van der Houwen

De manier waarop organisaties zich bezighouden met werven van nieuw personeel en het behouden van goed personeel kent een opvallende tegenstelling. Bij weinig aanbod op de arbeidsmarkt richten organisaties zich actief op het binnenhalen van de ‘juiste’ mensen, maar steken ze weinig energie in het behouden van mensen. En dat terwijl uit diverse onderzoeken naar voren komt dat medewerkers bij een ruim aanbod van banen en een schaars aanbod van personeel, minder snel tevreden blijven met hun huidige baan.

Organisaties doen er daarom verstandig aan bij de huidige krapte de focus van de arbeidsmarktcommunicatie niet alleen extern, maar ook intern te richten. Kortom, organisaties moeten zich afvragen ‘Hoe houd ik mijn huidige medewerkers tevreden?’ Dit maakt arbeidsmarktcommunicatie tot een permanent psychologisch afstemmingsproces, intern en extern. Over de vraag hoe organisaties kunnen inspelen op dit proces gaat dit essay.