Profileren op eigen kracht

Profileren op eigen kracht

Over de profilering van hoogprofessionele ziekenhuizen

Essay van Dmitri Berkhout

De ziekenhuizen zijn in hoog tempo aan het veranderen. Marktgerichter opereren, is het motto. Als het gaat om marketing en communicatie worden ziekenhuizen nog vaak weggezet als lerende organisaties, nog ver achterlopend bij gewone bedrijven, die veel beter weten wat hun klanten verlangen. Maar is dat wel terecht, als het gaat om de bovengemiddeld presterende ziekenhuizen? Geen sector verplaatst sneller haar grenzen, komt met nieuwe producten en diensten. Geen organisatie of bedrijf stelt zijn klanten zo centraal. Iedere dag van het jaar, elk uur van de dag wordt professionele zorg verleend aan de patiënt. Uiteindelijk is een ziekenhuis daar voor bedoeld.

Het zich positief onderscheiden van andere aanbieders is voor het hoogprofessionele ziekenhuis niet een kwestie van publieksgerichte marketing en communicatie. In plaats van een sterke oriëntatie op de wens van de omgeving (de huidige trend), dient dit ziekenhuis zijn eigen kwaliteiten tot uitgangspunt te maken om zich effectief te positioneren.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Profileren op eigen kracht', neem dan contact met ons op: 

Dmitri Berkhout

Senior communication advisor
+31 20 750 95 12

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782