Positioneren

Signalementen
Introductie tot ideeën
Twee pagina’s waarin we u belang- wekkende ideeën signaleren over de wereld van de positionerings- communicatie.

Case
Z-Group zet de merken in het gelid
Een snel evoluerende organisatie heeft nood aan structuur in beeld en communicatie, opdat de markt een juiste en heldere boodschap zou krijgen.

Advies
Workshop ‘positioneren vanuit identiteit’
Reacties van een team in de Antwerpse stadsadministratie dat onze workshop ‘positioneren op identiteit’ volgde.

Thema
Toekomstscenario’s als basis voor positie en profiel
De scenariomethode is een manier om de toekomstige omgeving van een bedrijf in kaart te brengen en erop te anticiperen.

Product
Doe de communicatie-scan
Start de bevraging naar uw (gewenste) identiteit met een gebruiks- en tijdsvriendelijk online-instrument: de communicatie-scan.

Case
Stern Groep: de kern van de stern
Een heterogene groep van clusters, bedrijven en merken kreeg een structurerende communicatiestrategie annex corporate design.

Terugblik
Portima, anderhalf jaar later
Portima slaagde in zijn omwenteling maar beseft dat de nieuwe identiteit dagelijks moet worden bewaakt en waargemaakt.

Abonneer Facetten bij info@totalidentity.nl.
Lees ook de andere uitgaven.

De uitgaven zijn ook te lezen op ISSUU.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Bob van der Lee

Brand builder
+31 20 750 95 58

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827