Overheid, laat van je horen!

Overheid, laat van je horen!

Scenario-communicatie als beleidsinstrument

Essay van Clara Ormeling en Inge Sijpkens

Scenario-communicatie is het communiceren van vraagstukken over beleid in termen van scenario’s. Niet de mening van de afzender staat daarbij centraal, maar het probleem waarvoor hij zich geplaatst ziet en de mogelijke oplossingen daarvoor. Middels scenario-communicatie worden het dilemma, de keuzemogelijkheden in het vinden van een oplossing en de consequenties van die verschillende keuzes gepresenteerd. Scenario-communicatie zet voor de afzender en zijn omgeving duidelijk op een rij wat er speelt en betrekt externe partijen bij de totstandkoming van beleid.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Overheid, laat van je horen', neem dan contact met ons op: 

Sieds de Boer

Content strategist
+31 20 750 95 76

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827