Over de ontwikkeling van de sociale dienst

Over de ontwikkeling van de sociale dienst

5 toekomstscenario's

Het esaay is een co-productie van Yvonne Bieshaar (directeur Sociale Dienst Drechtsteden) en de adviseurs van Total Identityt: Hans P Brandt, Stijn van Diemen en Sieds de Boer.

sdd

Vraag het essay aan bij
hpbrandt@totalidentity.nl

Of lees de case

De sociale dienst in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Het krachtenveld van externe belangen en relaties waarin deze overheidsdienst opereert, staat voortdurend onder invloed van veranderende politieke verhoudingen, verslechterde economische perspectieven, maatschappelijke trends en de effecten van nieuwe wet- en regelgeving (Participatiewet).

Voor een helder begrip van de nieuwe positionering en de gewijzigde verhoudingen binnen onze ‘verzorgingsstaat’, vroeg de Sociale Dienst Drechtsteden aan Total Identity om de uitvoering van een trend- en krachtenveldanalyse. Voor vergroting van de effectiviteit van deze dienst in een multipolair krachtenveld van bestuurlijke, economische en maatschappelijke belangen is een samenhangende analyse van de krachten en invloedssferen op de korte, middellange en lange termijn zeer waardevol.

Vanuit dat referentiekader zijn op basis van een intensief stakeholder-dialoog vijf toekomstscenario's ontwikkeld:

Vanuit een traditioneel referentiekader:

De sociale overheid
1.  SD als uitvoeringsinstantie

De zakelijke overheid
2.  SD als publieke samenwerker

De professionele omgeving
3.  SD als de initiatiefnemer

En vanuit een progressief referentiekader, De Sociale Marktmeester:

De faciliterende omgeving
4.  SD als toezichthouder

De Sociale Autoriteit Drechtsteden

De reflectieve omgeving
5.  SD als afspiegeling van de sociale staat

Contact: 
Wilt u meer weten over de toekomst van de sociale zekerheid, neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782