Over corporate story

Kort
Bruggetjes naar ideeën
Grasduinen in boeken en tijdschriften leverde twee pagina’s op met wetenswaardige ideeën over identiteit, merk en verhalen vertellen.

Case
Huisstijlaanpassing Vanbreda Risk & Benefits
Vanbreda Risk & Benefits liet zijn huisstijl door Gramma uitbreiden om de uitstraling completer en eenvormiger te maken.

Advies
Zorgsector op keerpunt
De nieuwe zorgclient is zelfbewust en gaat uit van zijn eigen verlangens. Hoe kan de zorginstelling daarmee omgaan?

Advies
Storytelling: identiteit in een inspirerende vorm
Over de corporate story als draaischijf tussen de identiteitsbepaling en de interne en externe communicatie van de organisatie.

Product
Corporate-storyonderzoek
Hoe kun je te werk gaan bij het schrijven en ingang doen vinden van het verhaal van de organisatie? Ga zeker bij de eigen medewerkers langs.

Case
Corporate story bij de BNG
Total Identity begeleidde de Nederlandse bank BNG bij het vaststellen van de identiteit en het vertalen ervan in een bedrijfsverhaal en nieuw design.

Standpunt
Koning Klant: waardecreatie in de service-economie
Hans P Brandt en Annemiek van Moorst bekijken hoe je de klant, die gericht is op beleving, kunt kennen, boeien en binden.

Abonneer Facetten bij info@totalidentity.nl.
Lees ook de andere uitgaven.

De uitgaven zijn ook te lezen op ISSUU.