ONTWERP: TOTAL DESIGN

'Ontwerp: Total Design' staat regelmatig in kleine lettertjes in de hoek van een affiche, in de colofon van een catalogus of op het omslag van een jaarverslag. Bescheiden en volkomen ondergeschikt aan de andere informatie die via dat drukwerk wordt doorgegeven. Bij ruimtelijke vormgeving blijft de herkomst van de ontwerpersnaam meestal helemaal achterwege. De betrekkelijke anonimiteit waarin Total Design opereert, de heldere uitgangspunten en de constante kwaliteit, waren voor ons aanleiding om dlt boek en een tentoonstelling te initiëren.
Van beide kan de titel nauwelijks anders zijn dan 'ontwerp'  Total Design'.
Wim Crouwel, een van de oprichters van Total Design, zei ooit in  een interview: 'Design is echt. dat is het pure vormgeven, bepaald door de functie die het ding moet hebben en de technische mogelijkheden waarmee het geproduceerd kan worden, ( ... ) styling is iets aanpassen aan een mode, bepaald door verkoopmotieven' Dit principe is TD's handelsmerk: geen mode, trends of versiering, maar via onderzoek en analyse een probleem oplossen, dat is vormgeven. Twintig jaar lang inmiddels probeert TD deze doelstelling te realiseren. Meestal met opvallend resultaat 'ontwerp: Total Design' wil een beeld geven en een verhaal vertellen over een groep ontwerpers die het vormgeven op een hoger niveau heeft gebracht. De wijze waarop tentoonstelling en boek tot stand zijn gekomen, is van begin tot eind voorons een groot genoegen geweest. De zorg om dit project te realiseren lag voornamelijk bij Total Design: behalve bemoeienis met het 'inhoudelijk' deel, nam het -hoe kan het anders-ook de presentatie van boek, affiche en tentoonstelling voor zijn rekening.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827