Merkenrecht, commercie en samenleving

Merkenrecht, commercie en samenleving

Veilig stellen van intellectual property

Essay van Luc van Woensel en Caspar van Woensel

Het spanningsveld tussen de commercie van het zakenleven en het algemeen belang van de samenleving tekent zich in het huidige tijdsgewricht scherp af.

Onderzoek naar het gedrag van wereldbanken laat zien dat de korte-termijndoelen voorrang krijgen en de lange-termijnstrategie onvoldoende belangstelling heeft. Voor andere commerciële instellingen dan wereldbanken geldt dit ook. Bedrijven kennen één primair doel: winstmaximalisatie.

Dat schept banen voor de bevolking en levert belastinginkomsten voor de staat op. Zonder winst geen wereld, is de ondernemersvisie.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Intellectual property', neem dan contact met ons op: 

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58

Martijn Arts

Service designer
+31 20 750 94 25