Koning klant

Essay van Hans P Brandt (Total Identity) en Annemiek van Moorst (TOTE-M)

De relatie van de organisatie met haar klanten komt steeds centraler te staan in de bedrijfsvoering. Bedrijven en organisaties zijn steeds meer dienstverlener geworden; producten vertegenwoordigen nauwelijks nog onderscheidende waarde. Dienstverleners moeten zich echter niet nog meer focussen op dienstbaar zijn, maar zich juist beïnvloedend opstellen. Naar gelang de situatie in het proces van zelfactualisatie van de klant, de ene keer zacht en ondersteunend, de andere keer bepalend en corrigerend. Dit vereist naast een strategische keuze op de bekende waardedimensies van Treacy en Wiersema een strategisch keuze op de dimensie customer management.  

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Koning Klant', neem dan contact met ons op:  

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827