Jaarverslag anno nu

Jaarverslag anno nu

U wordt gekend aan de inhoud, niet aan de vorm

Het jaarverslag is platformonafhankelijk geworden. De zelfde content wordt, geschaald naar het kanaal, overal beschikbaar gesteld, waar nodig in een gelaagde of getrapte opvatting. Het verslag wordt een servicekanaal, het gaat om beschikbaar stellen (pull) eerder dan aanbieden (push). De keuze voor een digitale of gedrukte vorm, voor het integraal aanbieden van het verslag of voor het creëren van themadichtheid in de sociale ruimte op basis van de eigen ambities en resultaten wordt niet gemaakt door de afzender, maar door de ontvanger. De doelgroepen segmenteren zichzelf en benutten het kanaal dat aan hun verwachtingen beantwoordt.


Het is daardoor van levensbelang, de content zichzelf consistent te laten presenteren. Identiteit verschuift van visuele vorm naar tone of voice, kernboodschappen verwijzen naar een afzender in plaats van omgekeerd, content heeft de publieke ruimte als habitat en dient dus afkomst te tonen in plaats van auteursrecht te claimen.

Contact: 
Wilt u meer weten over het jaarverslag anno nu, neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782