Innovatie door co-creatie

Innovatie door co-creatie

Vang de magie met co-creatie

#1
Co-creatie is een middel

Cocreatie en innovatie zijn geen doel op zich, maar een manier om te blijven voldoen aan de wensen van de klanten van nu en in de toekomst. Er was veel discussie over wat we moeten verstaan onder cocreatie. Samenwerken, de gebruiker betrekken, iets met meerdere personen ontwikkelen, etc. Consensus was er over dat verbinding met belangrijke stakeholders vanzelfsprekend is in de praktijk van vrijwel iedereen. Voor het samen creëren én voor in- en extern draagvlak.

#2
Kies voor een vraag op abstract niveau

De vraagstelling moet ruim genoeg zijn: hoe concreter de vraag, hoe voorspelbaarder de uitkomst. Een vraag om een nieuwe manier van je tanden reinigen, levert andere antwoorden op dan de vraag om een nieuwe elektrische tandenborstel. Om die vraag goed te kunnen stellen moet ook het doel duidelijk zijn: wat wil de organisatie eruit halen? En wat bepaalt het succes?

#3
Zoek tegenstrijdige belangen en een gezamenlijk doel

Organisatiedoelen moeten helder zijn om duidelijk te hebben wie er wanneer bij betrokken zijn. Betrek stakeholders met verschillende belangen, maak duidelijk waar de gemeenschappelijke belangen liggen en formuleer van daaruit een gezamenlijk doel. Schuw hierin niet de strijd: zonder wrijving geen glans! Of je dat nu doet in een 'politieke' organisatie of als netwerk van zzp'ers: ken de agenda's van je tafelgenoten zodat je de belangen kunt wegen.

#4
Accepteer 80% rommel

Creëer ruimte in je eigen en andermans hoofd en sta toe dat er ook wegen worden bewandeld die niet naar het doel leiden. Durf los te laten en de deelnemers zelf hun pad te laten kiezen. Richt het proces zo in dat het die ruimte creëert.

#5
Zorg voor een veilige omgeving

Het grootste obstakel voor innovatie: angst. Mensen zijn bang voor vernieuwing, waardoor ideeën met fantastische mogelijkheden niet doorgaan. Een veelgenoemd voorbeeld hierbij is Kodak. Geef heldere kaders zodat mensen zich vrij voelen om binnen die context te gaan ontdekken. Die kaders zorgen voor veiligheid waarin mensen durven los te laten.

#6
Geef duidelijk aan waar je begint en waar het eindigt

Zorg dat helder is waar cocreatie begint en waar het eindigt. Welke vorm van cocreatie je ook gebruikt - gezamenlijk ontwikkelen, mass customization, ideeën verzamelen of alleen het platform bieden en klanten laten interacteren – als maar duidelijk is wat je wanneer van je cocreateurs verwacht.

Innovatie door co-creatie

Donderdag 12 september vond de tweede sessie van het 'Abonnement op vernieuwing' plaats in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam. Vijftig vernieuwers zochten er naar het antwoord op de vraag: hoe ontwikkelen we producten en diensten waar onze klanten écht op zitten te wachten?Twee uur vol inspirerende presentaties, verrassende ontmoetingen en doorlopende discussies. Professionals van all walks of business - van goede doelen tot financials en van gemeenten tot fastmovers - deelden ervaringen uit hun beroepspraktijk. Iedereen was het erover eens dat het een logische stap is om dit gezamenlijk te doen met stakeholders. Discussie ontstond echter over het hoe en wat binnen de verschillende organisaties. Dat gaf een brede blik op innovatie en cocreatie. Langs onze wimpers zien wij een rode lijn, die we hebben gevangen in 10 inspiratiepunten voor een volgend innovatietraject.

Abonnement op vernieuwing innovatie en co-creatie

Abonnement op vernieuwing innovatie en co-creatie

abonnement-op-vernieuwing

Vier keer per jaar komen 50 vernieuwers uit het vakgebied samen. Kort, interactief en doeltreffend worden in twee uur met omdenkers, frisdenkers en dwarsdenkers de kaders voor vernieuwing neergezet. Het programma bestaat steeds uit een aftrap door twee inspirerende sprekers gevolgd door interactie in kleinere groepen. De volgende editie op 7 november gaat over de waarde van de klant. 

7 november
De nieuwe formule voor klantwaarde

Hoe waarderen we de cocreateur, de criticaster, de ambassadeur, de socialmediajunk? Na de inspiratie van twee inleiders stellen we samen de nieuwe formule voor klantwaarde op. Wederom vanaf 15:30 in Amsterdam.

Wil je erbij zijn en een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail naar jreeder@totalidentity.nl o.v.v. Ik ben een vernieuwer! 

#7
Vang de magie aan tafel

Het gaat bij innovatie ook om de vonk die ontstaat.Goede kaders zijn belangrijk, maar kunnen het proces ook doodslaan. Innovatie ontstaat vaak juist op onverwachte momenten, tussen onverwachte deelnemers. Creëer dus die onverwachte hoek.

#8
Houd het fysiek

Alle online hulpmiddelen ten spijt ontstaat de vonk toch door fysiek samen te zijn. Van de internationale tafel kwam dan ook de tip om decentraal te cocreëren. Ook door de culturele verschillen. De cultuur is bepalend voor wie je betrekt, hoe je met elkaar omgaat en wat het resultaat is.

#9
Borg het resultaat

Niks zo dodelijk als inspraak zonder afspraak. Van de tafel die discussieerde over de overheid vs bedrijfsleven leren we dat het verzamelen en teruggegeven van wat er samen is gecreëerd en wat er met de input is gedaan, cruciaal is om te profiteren van het opgebouwde draagvlak.

#10
Laat altijd ruimte om iets toe te voegen Voeg jouw nummer 10 toe op Linkedin. 

Top 10 inzichten voor vernieuwing