Incorporate Identity

Essay van Hélène Søpnel

Alles waar we ons mee omringen, van de bank waar we op zitten tot het bedrijf waar we werken, manifesteert onze wens tot zelfrealisatie. Niet zozeer het merk, maar de authenticiteit en de essentie van de achterliggende organisatie spelen een hoofdrol in de manier waarop we uitdrukking geven aan onszelf. Dit betekent dat een organisatie wordt beoordeeld op de manier waarop zij contact weet te maken met haar stakeholders over essentiële onderwerpen. Kan zij mensen raken en aan zich binden door duidelijk te maken wat haar bestaansrecht is en hoe de organisatie zich door middel van haar medewerkers wil ontwikkelen?

Wil arbeidsmarktcommunicatie kunnen inspireren, dan moet eerst duidelijk zijn waar het in essentie om gaat binnen een bedrijf. Vervolgens is het zaak om die essentie op inspirerende wijze over het voetlicht te krijgen bij de bestaande werknemers en de nieuwe mensen die een organisatie zoekt. Dit gaat verder dan het helder formuleren van een missie. Het gaat hier om het deelbaar en gedragen krijgen van een ideologische ambitie. Dit vraagt andere competenties van een organisatie dan vertrouwde zaken als beheersbaarheid, doelmatigheid en bestuurbaarheid. Is een organisatie hiertoe in staat, en weet zij vervolgens ook de volgende stap te maken en medewerkers te inspireren door hen mede-invulling te laten geven aan de ideologische ambitie, dan ontstaat wat het best omschreven kan worden als Incorporate Identity.

Dit essay verkent de inhoud en de dynamiek van het proces

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Incorporate Identity', neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827