Identity 2.0

Het onderscheid tussen organisaties en hun omgeving wordt steeds diffuser. Mensen zijn voortdurend in interactie met elkaar vanuit de rol die zij vervullen op het werk, als consument én als deel van de samenleving. Om succesvol te zijn stemmen organisaties hun ambitie af op wat markt en maatschappij legitiem vinden. Het verbindend vermogen van de organisatie is dus van het grootste belang. Het gaat om aangesloten zijn op wat speelt en gaat spelen: in de branche, in de markt en in de maatschappij. Voorzien wat dit betekent voor de organisatie zelf, wat het van haar verlangt en hoe zij hierop kan anticiperen in de vormgeving van haar ambitie. Hoe sterker de organisatie verbonden is met haar omgeving, hoe succesvoller zij gezamenlijk met deze omgeving haar identiteit invulling kan geven en kan blijven ontwikkelen. Daarover gaat Identity 2.0.
Het boek bestaat uit een verzameling gedachten die ontstaan zijn binnen het netwerk Total Identity. Gedachten over organisaties in hun context en over het leggen van verbindingen. Gedachten die tot stand zijn gekomen in gesprekken met opdrachtgevers, relaties en partners van Total Identity. Het boek gaat over het realiseren van ambities, over persoonlijke ervaringen daarmee en over de uitwerking daarvan in positionering en profilering.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827