Identity 2.0

Identity 2.0

A collection of thoughts that were conceived within the total identity network

Het onderscheid tussen organisaties en hun omgeving wordt steeds diffuser. Mensen zijn voortdurend in interactie met elkaar vanuit de rol die zij vervullen als werkende, als consument én als deel van de samenleving. Om succesvol te zijn, stemmen organisaties hun ambitie af op wat markt en maatschappij legitiem achten. Het verbindend vermogen van de organisatie is dus van het grootste belang. Aangesloten zijn op wat speelt en gaat spelen. In de branche, in de markt en in de maatschappij. Voorzien wat dit betekent voor de organisatie zelf, wat het van haar verlangt en hoe zij hierop kan anticiperen in de vormgeving van haar ambitie. Hoe sterker de organisatie verbonden is met haar omgeving, hoe succesvoller zij gezamenlijk met deze omgeving haar identiteit invulling kan geven en blijven ontwikkelen. Daarover gaat Identity 2.0.

Identity 2.0 bestaat uit een verzameling gedachten die ontstaan zijn binnen het netwerk Total Identity. Gedachten over organisaties in hun context. Over het leggen van verbindingen. Gedachten die tot stand zijn gekomen in gesprekken met opdrachtgevers, relaties en partners van Total Identity. Het boek gaat over ambities realiseren, over persoonlijke ervaringen daarmee, over de uitwerking daarvan in positionering en profilering.

We hopen dat dit boek u inspireert om weer eens met een frisse – of wellicht zelfs veranderde – blik te kijken naar uw eigen organisatie of zich te bezinnen op de relatie met uw omgeving.

Contact: 
wilt u meer weten over de ontwikkeling van identiteit en branding, neem dan contact op met: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58