Identiteit van ruimte

Identiteit van ruimte

Expressie van mentaliteit

Essay van Peter Verburgt

Waar we ook zijn, of we op dit moment nu zitten te lezen of ergens midden op een plein staan; we bevinden ons in een ruimte. Het bestaan van mensen speelt zich af binnen omgevingen. Vaak hebben we duidelijk invloed gehad op die omgeving en is deze door ons zelf gecreëerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze woonkamer, de achtertuin of de werkruimte waarin we bezig zijn.

Mensen brengen omgevingen voort. Deze invloed van mensen op hun omgeving is belangrijker geworden. En dat op alle niveaus:
van de besloten intimiteit van onze directe omgeving tot het inrichten van landelijk en stedelijk gebied. De door mensen gecreëerde ruimte vormt immers de uitdrukking van onze bezigheden en intenties. Door middel van ruimte kunnen we uitdrukken wie we zijn, wat we bedoelen en willen. Zo beschouwd is ruimte een belangrijk communicatiemiddel waarmee mensen (en organisaties) zich expliciteren.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Identiteit van ruimte', neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827