Identiteit en werkelijkheid

Artikel, Communicatie NU, 25-05-2012
Auteur: Daphne de Cloe 

Veel mensen denken dat een creatief adviseur kunstzinnige dingen creëert en op die manier advies uitbrengt. In de praktijk draait ons werk niet zozeer om het creatieve resultaat maar om het inbrengen van dynamiek en perspectief. Het totale traject dat we met een bedrijf of organisatie doorlopen, is meestal belangrijker dan de eindoplevering.  Organisaties die ons benaderen, zijn vaak vastgelopen in hun eigen wereld. Zij vragen ons om advies over identiteitsontwikkeling, een strategisch marketingkader, herpositionering of merkpropositie. Maar de werkelijke behoefte is vaak een andere en gaat veel dieper. Onze opdrachtgevers slagen er in veel gevallen niet meer in hun eigen bijzonderheid te zien of te presenteren. Vastgeroest in hun werkelijkheid is perspectief datgene waar zij echt behoefte aan hebben. Een nieuwe horizon. Grip op hun eigen identiteit. En op basis daarvan het innemen van een (nieuwe) positie in de wereld. Dáár huren ze ons voor in.

Het verruimen van de werkelijkheid

Een creatief adviseur speelt met de realiteit. Hij verrast met nieuwe beelden en daagt uit tot alternatieve perspectieven. Anders bekeken, verruimt een creatief adviseur de werkelijkheid van zijn opdrachtgevers. Het doel is niet in de eerste plaats om de wereld zelf te veranderen, maar om opdrachtgevers actief te laten nadenken over hun werkelijkheid en hen te inspireren om invulling te geven aan hun ambitie. Door nieuwe beelden te scheppen, stelt hij de identiteit en het wereldbeeld van zijn opdrachtgevers ter discussie en schept hij ruimte voor alternatieven.

Bieden van perspectief

De naam creatief adviseur doet geloven dat het iemand is die vooral mooie dingen maakt. Maar uiteindelijk draait het werk niet om het beheersen van de ambacht, maar om het vermogen mensen te inspireren en activeren met nieuwe denkbeelden. Elke organisatie leeft in zijn eigen werkelijkheid, met eigen partners, klanten, taken en opdrachten. Deze organisaties vragen creatief adviseurs concreet om bijvoorbeeld een identiteitsontwikkeling, een strategisch marketingkader, positionering of merkpropositie. Maar dit is slechts het resultaat wat in hun ogen uiting moet geven aan iets veel essentiëlers. Veelal zijn organisaties vastgelopen in hun werkelijkheid: ze slagen er niet meer in om zich te spiegelen aan anderen, hun eigen bijzonderheid te zien of zichzelf bijzonder te presenteren. Vastgeroest in die werkelijkheid is 'perspectief' het werkelijke wat men behoeft. Men wil weer nieuwe mogelijkheden zien. Men wil een nieuw zelfbeeld opdoen, een nieuwe horizon zien en op basis daarvan een nieuwe positive in de wereld innemen. De werkelijke waarde van het creatief advies schuilt dan ook niet in het creatieve resultaat, maar in de geboden perspectieven en de inspiratie die daarvan uitgaat. Het is een aanzet die vanuit ambitie weer een

Verbeeldingskracht

Het vermogen tot verbeelden is één van de twee belangrijkste troeven van de creatief adviseur. Door herkenbare inzichten anders te positioneren, om te draaien, binnenste buiten te keren en anders te combineren ontstaan nieuwe mogelijkheden. Die verbeeldingskracht is van grote waarde voor opdrachtgevers. Toekomstscenario’s worden toegankelijk en men ervaart ruimte om die te onderzoeken. Zo verwerven opdrachtgevers inzicht op nieuwe mogelijkheden en consequenties van keuzes. Voor de positionering en marketing van een organisatie, is dit de bron voor het vinden van die positie en invulling te geven aan de boodschap van het merk.

Intuïtie en empathie

De tweede belangrijke troef is intuïtie. Om een publiek te raken moet zelfs het meest uitdagende advies voldoende herkenbare kwaliteit hebben om aansluiting te vinden bij de psychologie van de ontvanger. Zonder die aansluiting is elk creatief advies 'onbeduidend' en onbespreekbaar. Tegelijkertijd, om uitdagend te zijn, moet het de grenzen opzoeken van de werkelijkheid van de opdrachtgever: beelden die leven in zijn hoofd, het begrip van wie hij is en hoe zijn wereld werkt. Invulling geven aan deze twee uitersten vraagt een groot empathisch vermogen. Het vinden van de ultieme balans hiertussen is een kwestie van intuïtie.

Conclusie

De kunst van creatief adviseren is inspirerende beelden te scheppen, die een alternatief formuleren op de ervaren werkelijkheid, die ruimte creëren voor het bewandelen van nieuwe wegen en tegelijkertijd net binnen het bereik van het denkvermogen van de organisatie liggen. Zo ontstaat een spel tussen idee, parameters en de psychologie van de ontvanger. De adviezen zelf worden zelden letterlijk opgevolgd, maar hebben tot doel een blijvende dynamiek te veroorzaken die mensen actief laat nadenken over hun mogelijkheden en invloed op hun eigen wereld. De uitdaging is dan ook om facts te duiden, in de huid van opdrachtgevers te kruipen en die juiste balans tussen mogelijkheid en realiteit te vinden. Het is als een spel, altijd maatwerk en nooit een vaste methodiek.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Identiteit en werkelijkheid', neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827