Het jaarverslag als dialoog

Het jaarverslag als dialoog

Transparantie is het toverwoord

Transparantie is het toverwoord in verslaglegging. En als er ergens om transparantie gevraagd wordt, is het wel bij die organisaties die een maatschappelijke rol spelen. De burger vraagt om een helder beeld van de toegevoegde waarde. Hij wil de betekenis van de organisatie in de maatschappij kennen en begrijpen, zodat hij zijn standpunt kan bepalen. De markt vraagt om transparantie van randvoorwaarden, om een kader. Marktpartijen zijn in toenemende mate gericht op het leveren van een maatschappelijke bijdrage - maar wel vanuit hun eigen dynamiek. Hoe die in te passen, dat zouden ze graag weten. En de overheid zoekt naar mogelijkheden om de effecten van haar beleid zichtbaar te kunnen maken - vooraf, tijdens en achteraf. Wat gebeurt er als we aan de knoppen draaien?


Het online jaarverslag is langzamerhand een bekende verschijning geworden. Steeds vaker kiezen marktpartijen en overheidsorganisaties voor een digitale presentatie van hun verantwoording, resultaten en plannen. De actualiseringsmogelijkheid ervan was al ontdekt, steeds meer wordt het jaarverslag een weergave van de actuele stand van zaken, wordt het jaarverslag een dagverslag. Maar in het licht van de bovenstaande behoeften van burger, markt en overheid is meer mogelijk: het digitale jaarverslag zou kunnen uitgroeien tot het platform voor debat over de vraagstukken en issues tussen overheid, markt en burger. Daar waar organisaties verantwoording afleggen, kan deze nader worden bevraagd. Daar waar plannen worden gepresenteerd, kan co-creatie ontstaan. Daar waar de terugblik en de actualiteit nu centraal staan in het beeld, zou het natuurlijk ook over de toekomst kunnen gaan.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Het jaarverslag als dialoog', neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782