Het concept als wet

Het concept als wet

De conceptuele benadering als strategische keuze voor locatieontwikkeling

Essay van Saskia Dijkstra

Al zolang ze bestaan, staat de bijdrage van bedrijventerreinen aan de landschappelijke inrichting van Nederland ter discussie. Overheid en adviesraden, waaronder de VROM-raad, streven naar meer eigenheid en specifieke lokale uitwerking, wat moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Het succes van een locatie ligt uiteindelijk in handen van ondernemers die wel of niet kiezen voor een nieuwe locatie. Zij hebben de strategische asset 'huisvesting' ontdekt en stellen daarom steeds vaker eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. ONdernemers hechten steeds meer aan een verstigingsplek met de juiste partners, concurrenten, gezamelijke profileringskansen en met aantrekkingskracht voor klanten en toeleveranciers. Een bedrijventerrein kortom, een eigen identiteit.

Het conceptueel benaderen van een bedrijventerrein of locatie biedt de mogelijkheid de toekomst voorstelbaar te maken. De toegevoegde waarde van een nieuw concept wordt in kaart gebracht door vooraf strategische keuzes te maken voor doelgroepsegmentatie, stedenbouwkundige invulling en marketing. En dit biedt volop kansen voor gemeenten, provincies en ontwikkelaars om de grond exploitabel te maken.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Het concept als wet', neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782