Geen werkplek, maar werkhouding

Geen werkplek, maar werkhouding

Zoek naar verbinding op gezamenlijk resultaat.

Artikel, Fonk, 21-2012 
Auteur: Jitze Reeder 

De techniek maakt het mogelijk dat we overal werken. Die veel geroemde vrijheid legt een vraag bij ons neer: waar werken wij het meest effectief? Waar grijpen wij anno 2012 de kansen die langskomen? Het antwoord is niet een werkplek. Niet op kantoor, thuis of op de derde werkplek. Het antwoord is onze werkhóuding.

Uit onderzoek uit 2010 blijkt dat gemiddeld 85% van de werkenden in Nederland dagelijks naar een vaste werkplek reist. Voor vrijwel iedereen is de kantooromgeving van Debiteuren-Crediteuren dan ook bekend terrein of in iedere geval zeer herkenbaar. Met drie of vier bureaus tegen elkaar aan geschoven, elke dag met dezelfde collega’s, een koffieautomaat met een plastic bekertje en elke maandag teamvergadering. Deze vaste patronen en processen kunnen erg prettig zijn, maar stimuleren niet wat veel organisaties juist nu zo hard nodig hebben: een ondernemende houding van de directie tot de werkvloer, het samen najagen van doelen en kansen zien en grijpen. Kortom: "intrapreneurship"! (Lees ons essay)

Om intrapeneurship te stimuleren ontstonden in menig bedrijf ‘buzzhoeken’, ‘flexvlekken’ of ‘loungespots’; hippe plekken die uitnodigen tot dialoog en interactie. Deze vernieuwingen brachten echter niet wat zo hard nodig is, namelijk werknemers die verbindingen leggen, bestaande patronen doorbreken en initiatieven nemen over de grenzen van teams en afdelingen heen. Ook voor medewerkers was het een teleurstelling. Ze zaten er moderner bij, maar wat was er nu daadwerkelijk anders?

Zzp’er op zoek naar netwerk

Ondernemende mensen zoeken het dan ook steeds vaker buiten organisaties. Het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) of freelancers werkt vanuit huis, na het kantoor de tweede werkplek. Dit is echter ook niet ideaal. Je wordt er afgeleid van was tot telefoon en thuis mensen ontvangen is niet altijd professioneel. Daarom zoekt men dan toch weer vaak een min of meer vaste werkplek.
Een populaire plek werd het koffiehuis op de hoek, met free wifi, lekkere koffie en enige aanspraak. Daar is de zzp’er dan te zien in al zijn ondernemende glorie als onderdeel van een nieuw stedelijk ritueel. Maar wat levert een dag werken daar nu werkelijk op? Ontmoet je mensen waar je echt wat aan hebt? Om te sparren, je te inspireren of je verder te helpen? In het koffiehuis worden de sociale behoeftes ingevuld, de economische niet. Wat mist op deze derde werkplek is een netwerk voor kennis, kapitaal en contacten dat cruciaal is voor het ondernemerschap.

geen-werkplek-maar-werkhouding.jpg

Welke werkplek werkt?

Als we deze uitersten van vast en flexibel analyseren, doemt de vraag op: maar wat werkt dan wél? Mooie initiatieven ontstaan waar mensen samenkomen rond een thema. Bijvoorbeeld de HUB, een wereldomspannend netwerk van werkplekken, en het Materia Inspiration Centre, dat vanuit Amsterdam dezelfde ambitie heeft. Inspirerende plekken die verbinding stimuleren en aan een werkplek een netwerk toevoegen. Toch staat ook dit nog niet garant voor de huidige eisen, want verbinding op een thema staat niet garant voor effectiviteit in de snel veranderende markt van vandaag. De economische dagkoersen tonen zich als verkiezingspeilingen; die van gisteren spreekt die van vandaag tegen en is daarmee een slechte voorspeller van het resultaat.

Dat de economie nooit meer hetzelfde zal zijn, betekent dat het werken in die economie nooit meer hetzelfde kán zijn. Steeds opnieuw moet toegevoegde waarde worden aangetoond. Kennis is algemeen toegankelijk en de kunde om die kennis toe te passen is wijd verspreid. Niet alleen in crises, maar ook daarna ontstaat waarde als in steeds wisselende omstandigheden kansen worden gegrepen in steeds wisselende samenstellingen. Dat vraagt van alle spelers openheid, flexibiliteit en doelgerichtheid.

HUB

De HUB afficheert zich als ruimte om een community te bouwen. In de netwerkplekken komen mensen om te werken en te ontmoeten. De zzp’er vindt gelijkgestemde collega’s die ook geloven in de kracht van samenwerking. Zo verbindt de HUB van New York tot Amsterdam tot Johannesburg duurzame initiatieven en helpen zij de veelal jonge ondernemers een start te maken. De werkplekken worden geleid door zogenaamde ‘hosts’ die behoeftes identificeren en verbindingen leggen.

Een nieuwe werkhouding

De vierde werkplek is dus niet zo zeer een werkplék, maar een werkhouding. De werkhouding gaat niet uit van de rol die iemand, vanuit een organisatie, als zzp’er, of nog anders, inneemt, maar welk doel er met elkaar bereikt kan worden. Het gaat over samenkomen, kansen zien en deze grijpen. Over door ontmoeting nieuwe businessmodellen laten ontstaan en deze ook weer los kunnen laten. Thuis, op jouw kantoor of het mijne, bij de Coffee Company of in de HUB. Daar waar gemeenschappelijke belangen samenkomen ontstaat een vonk, inspirerende energie, gericht op gezamenlijk resultaat. Dwars door bestaande structuren heen naar intrapeneurship en de beweging die nodig is om nieuwe markten en klanten te bereiken.

Organisaties moeten zich niet focussen op de inrichting van een kantoor, maar het verplaatsen van de regie van de manager naar het individu. Een grotere organisatie is top down onmogelijk nog te sturen op de kansen van nu. De regie komt lager te liggen door te sturen op ‘output’, medewerkers vrijheid te gunnen en te stimuleren dat mensen bij elkaar komen over de grenzen van teams, afdelingen en zelfs organisaties heen. Zoals het accountantskantoor dat projecten het liefst met 15% freelancers oppakt. Dit houdt de organisatie fris en de medewerkers scherp. De schil van zzp’ers zorgt dat organisaties snel met de markt kunnen meebewegen. Andere mooie voorbeelden zijn vooral te zien in kleinere organisaties waar de techneut en verkoper samen kansen grijpen of waar leveranciers veranderen in partners voor korte of langere tijd.

Zzp’ers zullen ook zelf de regie moeten pakken over werkzaamheden en persoonlijke doelen. Als korte termijndoelen en verbindingen leidend worden, vraagt het self management en een half oog op de lange termijn om de effectiviteit te bewaken. Constante focus op samenwerking en gedeelde belangen zorgen voor ondernemende allianties op korte of langere termijn. Dus staar je niet blind op het ‘waar’, maar kijk naar ‘waartoe’, met effectiviteit als leidraad. Zelfs als dat betekent dat je toch weer dagelijks in het goeie ouwe kantoor terechtkomt.

Materia Inspiration Centre

Materia stimuleert innovatie in de bouwkolom. Dit netwerk ontvangt in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam zowel de creatieve professional - architecten, interieurarchitecten en ontwerpers - als de bouwprocent, en probeert door de verbinding van deze groepen co-creatie tot stand te brengen. Hier zijn flexplekken gecombineerd met vergaderzalen en tentoonstellingsruimtes die beide partijen moeten inspireren.

Materia Experience Total Identity