Focus op waarden

Focus op waarden

Blijvend concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt

Als er één element is dat in het oog springt bij de verkiezing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten, dan is het zijn vermogen om mensen te inspireren, energie te geven en in beweging te zetten. Obama maakt daarmee vooralsnog een einde aan de teloorgang van het Amerikaanse democratische proces, dat volgens commentatoren in de afgelopen decennia een gestadige achteruitgang doormaakte. De hoge opkomstcijfers van de laatste presidentsverkiezingen maken duidelijk dat dit proces in betrekkelijk korte tijd een andere richting heeft gekregen.
Obama heeft zowel door zijn persoonlijkheid en charisma als leider, maar ook door zijn aanpak waarbij hij grote groepen mensen op locaal niveau - de zogenoemde ‘grass-roots’ - betrok bij zijn campagne een ware stroom van energie losgemaakt, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Internal branding', neem dan contact met ons op: 

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58