Economie, plaats en identiteit

Economie, plaats en identiteit

Locatieontwikkeling voor organisaties

Essay van Joost Kingma en Hans P Brandt

De internationale concurrentiepositie van Nederland vraagt om een andere benadering van het ontwikkelen en inrichten van bedrijventerreinen. Samenwerking, ketenverkorting, schaalvergroting, etc. zijn meer dan ooit van belang om de Nederlandse positie in de wereldeconomie te waarborgen en te versterken. Economische clustering is noodzakelijk om te komen tot kennisdeling, het verhogen van de concurrentiekracht en een duidelijke profilering. Deze ontwikkeling dwingt ons na te denken over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Economie, plaats en identiteit', neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827