De waarde

Essay van Stijn van Diemen

Identiteit en context

Wij hanteren het begrip ‘identiteit’ in vele betekenissen. Identiteit kan wijzen op eigenheid, op herkenbaarheid, op afkomst, op continuïteit,  op wil. Identiteit kan belangrijk zijn, een bijkomstigheid, een ijkpunt, een toevalligheid, een last. Wat al deze betekenissen bovendien complex maakt, is dat ze zowel intern als extern gericht kunnen zijn. ‘Eigenheid’ lijkt een interne begripsrichting te hebben – maar wij herkennen eigenheid door te vergelijken met andere identiteiten. ‘Afkomst’ slaat zowel op de bezitter daarvan als, uit de aard der zaak, op diens voorgangers. ‘Wil’ is persoonlijk – maar richt zich op verwerkelijking in de externe wereld.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'De waarde', neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782